تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب مالیاتی

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

عدم شمول دفاتر اسناد رسمی به اخذ مالیات ارزش افزوده

از بدو تصویب قانون مالیات بر  ارزش افزوده تا كنون شبهات و ابهاماتی از سوی همكاران سران دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده كه دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون مزبور می باشند یا خیر ؟ و برخی معتقدند كه پذیرش بدون بررسی و سمعا" و طاعتا" هر امری از سوی هر قانون یا دستورالعملی توسط هر سازمان یا نهاد ی ممكن است باز تاب و عملكرد سوء برای دفاتر ایجاد نماید كه نمونه بارز آنرا می توان در پذیرش قبول دفاتر اسناد رسمی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نام برد بدون اینكه حتی مقاومت یا بحثی در این خصوص مبنی بر مشمولیت یا عدم مشمولیت آن مطرح گردد چه بسا در همین راستا اسناد بسیاری در دفاتر تنظیم میشود بدون اینكه 5درصد ارزش افزوده آن از سوی صاحبان اسناد واریز گردد . در حالی كه در سه ماه آخر هر فصل دفاتر را ملزم می نماید مبالغی  را به حساب امور مالیاتی واریز نمایند بدون اینكه با توجه  به شرایط و موقعیت كاری بتوان مبالغ را از صاحبان اسناد وصول نمود در صورتی كه بدون زحمت افتادن در اینگونه چالشها می توان استدلال و بررسی نمود به اینكه دفاتر اساسا" مشمول قانون مزبور نمی باشند و آن اینكه دفاتر علاوه بر حقوق دولتی كه صراحتا" در قانون ماخذ آن معیین گردیده از جمله مواد 42و 43 همین قانون چرا  دفاتر علاوه بر آن باید 5درصد از حق التحریر را بعنوان ارزش افزوده از صاحبان اسناد  دریافت نمایند با وصف فوق از آنجایی كه موضوع از امور مهمه واز لحاظ قانونی مورد توجه است و اخذ من غیر حق هم از لحاظ كیفری مستوجب تعقیب كیفری بوده وهم از لحاظ شرعی دچار اشكال است بنابر این وصول آن از سوی دفاتر عاری از اشكال نیست با نگرش به موضوع ما نحن فیه و اتفاق نظری كه مابین اكثر همكاران بوجود آمده به نظر می رسد كه دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون مالیات بر ارزش اافزوده نمی باشند و استدلال می دارند به اینكه در قانون مزبور مشمولین پرداخت مالیات (ماده 1 ) و معافییهای ناشی از آن بیان شده ( ماده 12) و هیچ جای قانون دفاتر اسناد رسمی بعنوان مشمولین قید نشده است از طرفی هم در هیچ جای قوانین جاری كشور سراغ نداریم كه دفاتر اسناد رسمی  از دسته ارائه دهندگان خدمات بوده باشند چرا كه دفاتر اسناد رسمی وابسته به قوه قضاییه بوده و كار حاكمیتی انجام میدهند نه اعمال تصدی گری و عمل اقتصادی و در پاسخ به استدلال دیگر مبنی بر اینكه در قانون مزبور معافیتها تصریح شده و چون دفاتر اسناد رسمی در گروه معافیتها قرارنگرفته پس مشمول این قانون هستند با توضیح فوق از اساس این استدلال را می شود رد كرد چرا كه ما معتقدیم برابر ماده 1 قانون مزبور  صرفا" ارائه دهندگان خدمات و تولید كنندگان مشمول قانون بوده و دفاتر هیچ گاه در دو دسته مزبور قرار نخواهند گرفت و از نظر علم اصول اساسا" مستثنی  ( كه در معافیتها تصریح شده اند ) باید خود جزئی از مستثنی منه باشد یعنی معافیتهای مزبور علی القاعده مشمولین ماده 1 بودند كه قانون بنا به مصالحی آنان را معاف كرده اما دفاتر اساسا"  در چنین دایره شمولی قرار نمی گیرند  نهادها و شخصیتهای شبیه به دفاتر اسناد رسمی مانند اداره ثبت اسناد واملاك و شوراهای حل اختلاف دادگستری و حتی خود دادگستری از زمره نهادهایی هستند كه كارهای حاكمیتی  انجام می دهند هرچند  تعریف لغوی خدمات  ومعنی وسیع ان  شامل همه   كاركنان واعضای هیات حا كمه دولتی وقوای  سه گانه  را شامل می شود وبه نوعی كار خدماتی وخدمتگزاری به مردم را عهده دارند ودفاتر ازاین قاعده مستثنی نیست اما در معنا ی اصطلاحی چنین نیست بنابراین به نظر اینجانب دفاتر اسناد رسمی ازآن  دسته امور خدماتی كه جنبه  تصدی گری و سود آوری صرف فعالیت می كنند را شامل نمی شود ، بلكه به نوعی كار شبه قضائی انجام می دهند كه شبیه این كار را مانند موارد فوق ( اداره ثبت اسناد واملاك ) انجام  می  دهند وو حتی در سالهای اخیر مشاهده نمودیم یكسری از اختیارات دادگستری ها از قبیل كپی برابر اصل كه توسط دادگستری انجام می گرفته اخیرا" جزء اختیارات صرف دفاتر اسناد رسمی گردیده و حتی در آینده ای نزدیك تعدادی از امور به دفاتر از سوی دادگستری محول خواهد شد و با توضیحات و مصادیق فوق چطور میتوان توقع داشت كه دفاتر مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند و سایر نهادها كه ماهیت كارشان مثل دفاتر هستند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشند ، كه البته حق هم  همین است كه هیچ یك  از موارد فوق مشمول مالیات نباشد ، اما به مصداق ضرب المثل ‹‹ بر ماست كه برماست ›› چرا ما سران دفاتر یا حتی كانون با رویكرد محافظه كارانه نسبت به این قانون تا كنون  اظهار نظر ننموده و  تكلیف اختلاف در مشمولیت یا عدم مشمولیت را كه بین همكاران ایجاد گردیده ،  پاسخ داده نشده .

علیهذا بدین وسیله حضور همه همكاران محترم اعلام می نمایم وقت آن آمده كه همه با هم یكصدا و یك فكر تصمیم گیریم در جهت اجرای صحیح ودقیق قوانین گام برداشته و همانطور كه مسئولیت قانونی وشرعی وصول حقوق دولتی را به عهده داریم باید به این  امر هم واقف باشیم كه گرفتن وجه من غیر حق یا غیر قانونی و تكلیف گذاشتن آن بعهده مردم ( صاحبان اسناد ) هم شرعا" و قانونا" عملی قبیح است . باعث افتخار اینجانب خواهد بود كه دوستان با ارائه نظرات خود در این عرصه وارد شوند .

‹‹والسلام علیكم من ا لتبع الهدی ››

طبقه بندی: مالیاتی،
[ چهارشنبه 10 آبان 1391 ] [ ساعت 22 و 29 دقیقه و 56 ثانیه ] [ علی متولیان ] [ نظرات() ]

105-یا موقع فسخ یا اقاله اسناد قطعی غیر منقول با عنایت بر ماده 8 ق تسهیل و رای وحدت رویه موجود صادره از کانون، استعلام از اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک الزامی است؟

طبقه بندی: مالیاتی، املاک،
[ دوشنبه 19 تیر 1391 ] [ ساعت 17 و 47 دقیقه و 44 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

جریمه عدم تسلیم لیست(فهرست) دریافت کنندگان حقوق به دارائی
حدود دو سال پیش برگ تشخیص مالیات حقوق (جریمه عدم تسلیم لیست ) موضوع ماده 90 - اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 به اینجانب ابلاغ شد که براساس آن بنده بعلت عدم تسلیم لیست حقوق کارکنان به دارائی برای مدت 6 سال مبلغ 8121122 ریال بعنوان جریمه به دارائی بپردازم .
مستندات دارائی برای صدور برگ تشخیص مواد 86 و 90 و 197 و  199 قانون مالیاتهای مستقیم بوده است ، با ابلاغ برگه های تشخیص اینجانب در مقام دفاع بر آمده واستدلالات خود را در خصوص  عدم تکلیف اینجانب در ارائه لیست به دارائی اعلام نمودم :
بنظر بنده (و اثبات این قضیه برای دارائی)تنها ماده ای که در قانون مالیاتها مودیان(نه همه مودیان ) را مکلف به تسلیم لیست به دارائی نموده است ماده 86 قانون فوق میباشد که عینا نقل میشود :
((ماده 86 : پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ( 85 )این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند .))

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلبطبقه بندی: مالیاتی،
[ دوشنبه 18 مهر 1390 ] [ ساعت 14 و 23 دقیقه و 31 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]