تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب محجورین

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

412-به استناد ماده 22 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی آیا تنظیم هر سند برای محجور اعم از انتقال قطعی تعهد و غیره می بایست اجازه دادستان اخذ شود؟ آیا تفاوتی بین حجر متصل به صغر یا حجر بعد از رشد وجود ندارد؟ و آیا عموما صغیر می تواند متعهدله سندی قرار گیرد؟

طبقه بندی: محجورین،
[ جمعه 5 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 11 و 13 دقیقه و 27 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

316-آیا انتقال مال منقول یا غیر منقول مربوط به شخص عاجز از جانب امین نیاز به مجوز دادستانی دارد؟
طبقه بندی: محجورین،
[ سه شنبه 19 شهریور 1392 ] [ ساعت 00 و 17 دقیقه و 35 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

168- آیا شخص صغیر با ولایت قهری یا قیمومت می تواند وکیل در اسناد مالی و غیر مالی واقع شود?
طبقه بندی: وکالت، محجورین،
[ دوشنبه 3 مهر 1391 ] [ ساعت 21 و 59 دقیقه و 55 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]