تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب بازداشت و توقیف

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

159- معامله ملک بازداشت شده (یادداشت یک همکار: هرچند طرح سوال ذیل در این وبلاگ حسنی ندارد واما چون موضوع مربوط به خود حقیر میباشد لطفا مطرح بفرمایید تا از نظرات آموزنده حضرتعالی و سایر همکاران ارجمند بهره مند شوم)
شخصی, ملکی را که در قبال مبلغ معینی بازداشت شده است با مبایعه نامه خریداری نموده ولکن چون بازداشت مزبور مانع انتقال رسمی ملک بنام خریدار میباشد, خریدار راسا بدهی موضوع بازداشت را به ذینفع (بازداشت کننده) پرداخته و سپس دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت فروشنده به مرجع قضایی ارایه می نماید حالا آیا فروشنده میتواند با استناد به ماده 56 ق اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه؛(هرگونه معامله نسبت به مال بازداشت شده باطل و بلا اثر است)ابطال معامله عادی را قبل از صدور حکم الزام,از دادگاه بخواهد یا خواسته وی رد و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خریدار صادر میشود؟
توضیح سوال کننده :
خلاصه سوال این است؛ شخصی ملک توقیف شده خودش را علیرغم اطلاع از مراتب توقیف, با مبایعه نامه به شخص ثالثی فروخته,و در داداگاه در مقام خوانده دعوی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی با استناد به ماده 56 قانون اجرای اجکام مدنی, درخواست ابطال معامله را می کند,آیا دادگاه بنا به تقاضای وی میتواند معامله را ابطال نماید یا حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر می کند؟منتظر پاسخ همکاران بزرگوار هستم.

طبقه بندی: بازداشت و توقیف،
[ شنبه 25 شهریور 1391 ] [ ساعت 17 و 52 دقیقه و 15 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]