تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب معتمد ومعرف

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

310-آیا یك نفر می تواند معتمد دو شخص بی سواد گردد؟یا برای هر شخص بی سواد می بایست یك نفر معتمد گرفت؟آیا مسئولیت تفهیم مفاد سند با شخص معتمد می باشدودر صورتی كه شخص بی سواد مدعی عدم اطلاع از مفاد سند گردد معتمد مسئول می باشد؟
طبقه بندی: معتمد ومعرف،
[ دوشنبه 4 شهریور 1392 ] [ ساعت 14 و 22 دقیقه و 30 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

162- اگر شخص لال باشد و قدرت نوشتن داشته باشد آیا لازم است برای وی معرف گرفت یا با نوشتن می توان موضوع را به وی تفهیم نمود؟
طبقه بندی: معتمد ومعرف،
[ یکشنبه 26 شهریور 1391 ] [ ساعت 13 و 05 دقیقه و 07 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]