تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب تقسیم نامه

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

166- در تنظیم سند تقسیم آپارتمانها و انباریها و پارکینگها فی مابین مالکین مشاعی آیا حق التحریر (به ازای هر واحد مال غیر منقول 200/000 ریال )ماخوذه میبایست بر اساس تعداد تمام واحدهای مورد تقسیم (و به ازای هر یک از آپارتمانها و انباریها و پارکینگها) اخذ گردد و یا اینکه هریک از آپارتمانها با یک قطعه از انباری ها و یک قطعه از پارکینگها ، جمعا" یک واحد محسوب شده و برای هر سه 200/000 ریال اخذ گردد؟
طبقه بندی: تقسیم نامه، تفکیک،
[ سه شنبه 28 شهریور 1391 ] [ ساعت 23 و 46 دقیقه و 00 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]