تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب گواهی امضای الکترونیک

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

این روزهای الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی
همیشه ایرادی که ما به مجموعه ثبت و دفاتر اسناد رسمی داشتیم ، قوانین کهنه و بایگانی عهد دقیانوسی و خو گرفتن به گذشته و عدم تحرک وپویائی این مجموعه بوده است و هیچکس هم جرات و جسارت مقابله با نیروی انسانی  قدیمی و افکار  درجا زده و  قوانین دست و پاگیر حاکم که مربوط به حدود یک قرن پیش است را نداشته است ، روزآمد نمودن و مدرن نمودن مجموعه ثبت  ودفاتر اسناد رسمی با این شتابی که این روزها همه ما شاهدش هستیم کار آسانی نبوده است و حتی خوشبین ترین کسانی که آشنائی کمی با دفاتر اسناد رسمی داشتند باور نمی توانستند بکنند روزی خواهد آمد که چندان دور نیست دفاتر اسناد رسمی و مجموعه سازمان ثبت به مدرنترین دستگاههای حاکمیتی تبدیل خواهند شد ،
بالاخره روزهای نو شدن وکندن جامه کهن فرا رسیده بود ، اولین روزهای الکترونیکی شدن که با آوردن دستگاههای کارتخوان(pos) به دفاتر اسناد رسمی شروع شد ،گرچه روزهای اول طرح واریز الکترونیکی وجوه  در دفاتر با مخالفت بعضی دفاتر شروع شد اما سازمان تصمیم خود را گرفته بود و عزم واراده جدی برای برای این امور داشت و روزهای اول  سعی داشت دفاتر را با  بخشنامه و دستورالعمل مجاب کند تا وجوهات از طریق این دستگاهها واریز شود ، ولی هرچه فشارها بیشتر شد کارتخوانی شدن دفاتر توفیق کمتری داشت ، دیگر بزرگان دفاتر اسناد رسمی به مخالفین اجبار بخاطر مشکلات فراوان دستگاه pos پیوستند ،  بهر روی  علیرغم مشکلات فراوان دفاتر اسناد رسمی به استفاده از pos علاقه بیشتری نشان دادند بنحوی که بعضی دفاتر از دستگاههای کارتخوان بانکهای متعدد بهره جستتند.
داستان pos که اولین نماد الکترونیکی شدن دفاتر بود همچنان ادامه دارد و سازمان ثبت وارد مرحله دیگری از الکترونیکی شدن شد و اما این بار فاز الکترونیکی شدن مجموعه سازمان ودفاتر اسناد رسمی بصورت همزمان و بصورتی فنی تر روی میز مدیران سازمان قرار گرفت ، روند پرشتابی که روزهای اول با بیم و امید همراه بود و بسیاری معتقد بودند چون برنامه ریزی مدونی نداشت وبا آزمون و خطا به پیش می رود حرکت جالبی نیست و اینکه تصمیماتی که برای دفاتر اسناد رسمی گرفته می شود و دفاتر نقشی در آن ندارند والبته انتظار بحق وبجائی بود ودرعمل مشکلات عدیده را دیدم بهر حال  در جلسات متعدد مسئولین سازمان از دفاتر صبر و حوصله و کمک برای الکترونیکی شدن را انتظار داشتند.
در سمتی دیگر کانون سردفتران ودفتریاران در تلاشی دیگر  به سوی وزارت بازرگانی رفتند وساختمان وزارت بازرگانی را بارها به سمت اطاق دکتر مفتح  پیمودند تا گواهی امضای الکترونیک را با هزینه ای اندک  بعنوان خدمتی دیگر به سمت دفاتر بیاورند و تلاش ستودنی دشتی اردکانی رئیس کانون وهمکاران ایشان گام دیگر بسوی الکترونیکی شدن دفاتر همگام با جهان الکترونیکی بود ،
و بالاخره روزها و ماهها سپری شد تا اینکه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور عطشان وخروشان منتظر تصمیماتی دیگر برای الکترونیکی شدن بود و آن سیستم حذف اوراق بهادار و این روزها خلاصه معامله الکترونیکی و ثبت آنی شد و  آخرین اخبار ،گواهی امضای الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی بود که بزودی در دفاتر اسناد رسمی دست بدست ودهان بدهان گشت و همکاران منتظر اخبار جدید و جدیدتر الکترونیکی شدن .
و می بینم این روزها عطش همکاران برای الکترونیکی شدن چقدر زیاد شده است و پیگیری آنها در این امر بیشتر و هر  روز منتظر اخبار جدیدتر در زمینه روند پرشتاب الکترونیکی شدن .
النهایه از همکاران محترم در سراسر کشور درخواست می شود سریعا در سامانه اوراق برای صدور گواهی امضای الکترونیک ثبت نام نموده  و مدارک را به دفاتر منتخب RA   در سراسر کشور تحویل نمایند.


طبقه بندی: گواهی امضای الکترونیک،
[ یکشنبه 9 تیر 1392 ] [ ساعت 15 و 38 دقیقه و 09 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]