تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب رشید عنایت تبار

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

مصادیق اسناد خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

در تعریف قوانین مربوط به نظم عمومی گفته شده است : قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند. اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است . بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان اجتماعی است ( دکترناصرکاتوزیان – قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی )

همه همکاران سردفتر و دفتریار از مفاد ماده 30 قاون دفاتراسناد رسمی و...مصوب سال 1354مستحضر هستند در این ماده آمده است (سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند)تکلیف سردفتران و دفتریاران تنظیم و ثبت کلیه اسناد مراجعین می باشد و حق  استنکاف از این وظیفه قانونی را ندارند مگر اینکه این اسناد مخالف 1- قوانین و مقررات موضوعه یا 2-  مخالف نظم عمومی یا 3- مخالف اخلاق حسنه باشند. در مورد قوانین ومقررات موضوعه و مشکلات اثباتی و ثبوتی آن تاکنون بحثهای زیادی صورت گرفته است و از طرفی در خصوص مسائل ثبوتی و تعاریف و ویژگیهای نظم عمومی و اخلاق حسنه در کتب و مقالات حقوقی از طرف اساتید و علمای حقوق مباحث گوناگونی مطرح گردیده است که همکاران ارجمند کم و بیش از آنها مطلعند . بنظرمیرسد آنچه که برای همکاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است مسئله تشخیص موارد خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی در تنظیم اسناد است . بعبارتی ما در این حوزه مشکلات مصداقی و موضوعی داریم نه حکمی. مشابه همین حکم ماده 30 برای قضات در ماده 975 قانون مدنی آمده است منتهی قضات در این ماده از اجراء قراردادهای خصوصی مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی منع گردیده اند یعنی سردفتران و قضات هر دو دراینجا دارای یک نقش می باشند سردفتران نقش تفسیر و تشخیص مصادیق خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی را در تنظیم و ثبت اسناد و قراردادها دارند و قضات در اجرای آنها. یقیناً بیان نمونه ها و مصادیقی از پیشنهادات مراجعین در خصوص تنظیم اسنادی که مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی هستند توسط همکاران ارجمند میتواند به حقیر و همه همکاران آگاهی و اطلاعات مفیدی در جهت تشخیص آنها بدهد. بعنوان نمونه مراجعه ای در دفترم داشتم که میخواست اقرار کند که جزو وراث مورثش نیست و پرسیدم چرا؟ گفت با ورثه دیگر درگیرشده ام و این سند را به آنها می دهم تا بگویم که برادر شما نیستم و خوب میدانیم که مقررات مربوط  به وراثت و قرابت از قواعد مربوط به نظم عمومی است و تنظیم چنین سندی ممنوع است. از همه دوستانم استدعا دارم که در این زمینه بابیان مصادیق نمونه های پیش آمده تجربیات خود را به دیگران و بنده حقیر انتقال دهند.

طبقه بندی: حقوقی،
[ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 19 و 24 دقیقه و 11 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

بحثی در خصوص اصلاح ماده 29 ایین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و ....

بحثی در خصوص اصلاح ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریارانادامه مطلبطبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ پنجشنبه 24 آذر 1390 ] [ ساعت 22 و 10 دقیقه و 33 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

بررسی مدت اعتبار پاسخ استعلام شرکت مخابرات

 

مواعد و مهلت ها در قوانین و مقررات مختلف ماهوی و شکلی جهت امکان برخورداری از حق  یا انجام  تکالیف و تعهدات قانونی پیش بینی گردیده است و گاهی نیز تعیین انها به مراجع ذیربط واگذار شده است .


ادامه مطلبطبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ یکشنبه 1 آبان 1390 ] [ ساعت 15 و 10 دقیقه و 14 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

نگاهی دقیقتر به جمله(ثبت با سند برابر است . امضا.)

این جمله مشهور در حوزه ثبت و سردفتری دلالت بر دو امر دارد 1- شخص قادر به نوشتن است و باصطلاح سواد نوشتن کلمات و عبارات را دارد 2- شخص هم سند و هم ثبت دفتر را خوانده و گواهی نموده که این دو با هم تطابق داشته و مغایرتی با هم ندارندادامه مطلبطبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ چهارشنبه 13 مهر 1390 ] [ ساعت 17 و 49 دقیقه و 18 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

ایا استفاده از دستگاه pos جهت واریز حق التحریر الزامیست؟

  pos که مخففpoint of sal یعنی همان پایانه فروش یا دستگاه  کارتخوان می باشد وسیله ایست که از طریق کارت بانکی با یک پیام الکترونیکی ( تراکنش ) می تواند وجوه مورد نظر را از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده یا ارائه دهنده خدمات یا هر حساب دیگری واریز نماید.

بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلبطبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ چهارشنبه 23 شهریور 1390 ] [ ساعت 15 و 50 دقیقه و 17 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

ایا قسمت اخیر بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی بقوت خود باقیست؟
در حقیقت ایا با تصویب تبصره 3 ائین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 86 هیات وزیران که مقرر میدارد (دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلا م ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است مستند ثبت معامله قرار دهند و راسا باید استعلام نمایند) که در مقام بیان عدم ثبت سند با ستناد پاسخ استعلام دفترخانه دیگر است قسمت اخیر بند 29 از مجمو عه بخشنامه های ثبتی تا سال 65 که تکلیف استعلام از دفتر خانه قبلی را مقرر می دارد نسخ ضمنی شده است ؟ همکاران گرامی استحضار دارند که قانون و ایین نامه تسهیل تنظیم اسناد درجهت حذف استعلا مات زائد وضع گردیده واستعلا مات دفترخانه را محدود و منصرف به موارد مصرحه در قانون میداند و ماده 8 قانون تسهیل صراحتا کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو نموده است وچنانچه نیاز به رعایت قسمت دوم بند 29 مارالذکر بود لزوما با لحاظ بیان قسمت اول ان در تبصره 3 ائین نامه مذکور این قسمت هم باید ذکر می شد وتبصره 3 در مقام تعیین تکلیف استعلام ثبتی مربوط به دفتر خانه دیگر و عدم توجه و استناد به ان والزام به استعلام مجدد است و طبق قاعده حقوقی و عقلی تاخیر بیان به وقت حاجت قبیح است و ازقانونگزار انتظار می رود که عمل قبیح و لغو انجام ندهد و لذا این سکوت در مقام بیان دلالت بر نسخ ضمنی بند اخیر ماده 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا سال 65 را دارد .مضافا به اینکه اخذ استعلام از احیانا چند دفترخانه که قبلا استعلام نموده اند یا از دفترخانه ای که در شهر دیگریست نقض غرض مقنن در ایجاد سهولت در تنظیم اسناد است. امیدواریم کمیسیون وحدت رویه کانون با صدور رای وحدت رویه نظر خود را اعلام نماید البته حقیر دراین مورد قبلا استعلام نمودم که تاکنون پاسخی داده نشده است .به راهنمایی شما عزیزان محتاجیم والسلام
طبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ دوشنبه 7 شهریور 1390 ] [ ساعت 14 و 56 دقیقه و 31 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]

شرحی بر تبصره 3 بخشنامه حق التحریر - برگ, نسخه یا صفحه اضافی
بیان قواعد حقوقی بوسیله منابع حقوق از جمله قوانین و بخشنامه ها صورت می گیرد و شیوه تنظیم و عبارت پردازی ها و استفاده از زبان حقوقی و بکارگیری الفاظ و عبارات دقیق و درست که حامل قواعد حقوقی باشند و اجتناب از انتخاب کلمات مبهم و مجمل و اصطلاحاتی که جامع و مانع نباشند و باعث تفسیرهای متفاوت و متضاد و سلیقه ای گردند بسیار حائز اهمیت است. یکی از همان بکارگیری مبهم و بحث برانگیز در تبصره 3 تعرفه جدید حق التحریر مشهود است که مقرر میدارد چنانچه سنددربیش از یکبرگ تنظیم شود به ازای هر برگ اضافی 80000 ریال و به ازای هر نیم برگی اضافی 50000 ریال دریافت می شود. مشابه حکم این تبصره در تعرفه های قبلی نیز وجود داشته لیکن به شکلی کاملاً محدود و لذا بجهت شمول دلالت این حکم در تعرفه جدید به همه اسناد تنظیمی و کابرد فراگیر آن نیاز به تفسیرآن بیشتر محسوس میگردد...
بقیه را در ادامه مطلب بخوانید ...

ادامه مطلبطبقه بندی: کاربردی دفاتر اسناد رسمی،
[ چهارشنبه 2 شهریور 1390 ] [ ساعت 13 و 00 دقیقه و 31 ثانیه ] [ رشید عنایت تبار ] [ نظرات() ]