تبلیغات
دانشنامه سردفتران - مطالب دی 1393

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

507-سند قطعی غیر منقول تنظیم گردیده است و در استعلام ثبتی نیز اشاره ای به در رهن بودن ملك نشده است و در ستون فسخ سند مالكیت دفترچه ای مراتب فك رهن قید شده است ولی مهر پرسی زده نشده است ، حال مشخص شده ملك در رهن بوده است آیا دفترخانه كه به استناد استعلام ثبتی سند تنظیم نموده است مسئولیتی دارد؟ اداره ثبت اعلام مینماید چون در استعلام قید شده (با توجه به ستون نقل وانتقالات و ملاحظات سند اقدام شود)، اداره ثبت مسئولیتی ندارد لطفا راهنمایی فرمایید.


[ یکشنبه 28 دی 1393 ] [ ساعت 13 و 12 دقیقه و 29 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

همایش افتتاح کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران


[ شنبه 27 دی 1393 ] [ ساعت 12 و 33 دقیقه و 46 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

506-بازرسین سازمان بازرسی کل کشور گزارش کرده اند که ذیل فیشهای واریزی از طریق پوز ( پرینت اخذ شده) ، توسط سردفتر و اصحاب سند امضاء نشده است و همچنین شماره مرجع فیشهای واریزی به حساب دفتریار و 10در صد کانون در دفتر درآمد قید نشده است آیا گزارش مذکور مستند قانونی دارد؟


[ شنبه 20 دی 1393 ] [ ساعت 14 و 25 دقیقه و 08 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

505-درعقدوکالت شرط شده که(موکل وکیل راوصی خوددرزمان ممات قرارداد)نحوه اقدام دفترخانه به هنگام فوت موکل چگونه میباشد؟


[ پنجشنبه 11 دی 1393 ] [ ساعت 16 و 26 دقیقه و 46 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

ششم دی ماه روز سردفتر مبارک


روزمان مبارک


[ جمعه 5 دی 1393 ] [ ساعت 15 و 35 دقیقه و 08 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

504-ما در پایان بعضی اسناد از جمله رضایت یا اقرار بذل یادریافت مهریه یا بعضی تعهد ها این جمله را مینویسیم حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود بعضی از قضات محترم ایراد گرفته اند که این جمله غلط است و سند را از ارزش ساقط میکند و باید بنویسید اسقاط حق هرگونه تجدیدنظرخواهی و باید از الفاظ عربی استفاده شود با توجه به اینکه قاضی به استناد قانون و عرف و شرع حکم مسئله را مشخص کند چه باید کرد به همین رویه ادامه دهیم یا...؟


[ پنجشنبه 4 دی 1393 ] [ ساعت 19 و 41 دقیقه و 25 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

آراء هیات عمومی دیوانعالی کشور و جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
[ سه شنبه 2 دی 1393 ] [ ساعت 15 و 07 دقیقه و 49 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]