تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 457-در یک تعاونی مسکن پارکینگ ها و انباری ها در سند جابه جا ثبت شده حال برای رفع این ایراد استفاده از اقرار صحیح است (طرفین اقرار کنند که این پارکینگ مال طرف مقابل است و بلعکس ) یا سند معاوضه(که مورد عوض پارکینگ ها و انباری ها باشد ) ؟ لطف بفرمایید اگر سند معاوضه است باید متن سند چگونه باشد ؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

457-در یک تعاونی مسکن پارکینگ ها و انباری ها در سند جابه جا ثبت شده حال برای رفع این ایراد استفاده از اقرار صحیح است (طرفین اقرار کنند که این پارکینگ مال طرف مقابل است و بلعکس ) یا سند معاوضه(که مورد عوض پارکینگ ها و انباری ها باشد ) ؟ لطف بفرمایید اگر سند معاوضه است باید متن سند چگونه باشد ؟[ پنجشنبه 26 تیر 1393 ] [ ساعت 13 و 33 دقیقه و 23 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]