تبلیغات
دانشنامه سردفتران - پاسخ های سوال 134 جهت استفاده بازدید کننده محترم

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

پاسخ های سوال 134 جهت استفاده بازدید کننده محترم
جمعه 7 شهریور 1393 ساعت 00 و 49 دقیقه و 24 ثانیه
با سلام استاد گرامی ؛ بعد از فوت متصالح مال صلح به چه کسی تعلق میگیرد و طبق چه قانونی است
پاسخ گرمستانی : درود بر شما
متعلق به ورثه وی ، برابر قواعد عمومی قراردادها ،
علی
دوشنبه 26 اسفند 1392 ساعت 11 و 12 دقیقه و 19 ثانیه
با سلام. پدرم آلزایمر شدید دارد اجاره نشین است 15 سال است بیشتر مخارجش را من میپردازم. یک وام 60 میلیونی بنیاد جانبازان به شرط خرید خانه بهش میدهد میخواهم با مقداری پول نقد دیگر خانه ای برایش بخرم ولی تا باسمش نشود بنیاد وام نمیدهد چگونه عمل کنم که پس از دریافت وام بتوانم سند را به اسم خودم برگردانم اقساط را هم خودم باید بپردازم. ممنون
پاسخ گرمستانی : درودبر شما
مبایعه نامه عادی تنظیم و مجددا از ایشان خریداری نمائید ، اخذ وکالت فروش بلاعزل نیز وافی به مقصود خواهد بود .
مرادیان دفتر 14 بوکان
جمعه 27 مرداد 1391 ساعت 15 و 37 دقیقه و 01 ثانیه
با سلام اساتید محترم هر چه را لازم باشد فرمودند اما بنده با نظر جناب خادمی در خصوص نحوه ترهین موافقم ولی برخی از بانکها به عنوان مرتهن این موضوع را قبول نداشته و شخص را باستناد حق خیار فسخ شخص را مجبور به استفاده از حق خیار فسخ کرده و یا در صورتی که وام گیرنده متصالح بوده متصالح را مجبور به قطعی کردن سند و حضور مصالح در دفترخانه و اقرار به اسقاط حق خیار فسخ خود در متن سند صلح نموده انر و پس از اخبار آن در متن سند رهینه را بعنوان وثیقه قبول نمودند
میرزا بنویس
جمعه 27 مرداد 1391 ساعت 01 و 37 دقیقه و 30 ثانیه
با سلام و ادای احترام
جناب خادمی حق مطلب را اداء نمودند و موجبی برای اظهار نمیبینم و جناب رستمیان قسمن منافع را تحلیل فرمودند و در این قسمت صحیح است ...
در خصوص معامله رهنی بنده هم معتقدم با اشکال مواجه خواهیم بود زیرا به فرض اینکه مصالح و متصالح سند رهنی را هم امضا نمایند بازهم در زمان اجرا تکلیف مشخص نیست که راهن کدامیک از حضرات هستند و برعلیه چه کسی باید اجرائیه صادر و ابلاغ صورت گیرد؟ زیرا مالکیت ششدانگ نمیتواند با دونفر باشد البته شاید بتوان در سند رهنی و ضمن العقد شرط ترک فسخ برای مدت سند را قید کرد لکن بازهم موضوع انقضای مدت و سایر شرایط اجرائیه را با اشکال جدی روبرو خواهد کرد و اگر بخواهیم نسخه اینکار را صحیحا بپیچیم شاید به اندازه سند رهنی باید شروط و تبصره و اما و اگر در مراحل مختلف به آن اضافه کنیم که احتیاط در ترک آن است
خادمی 1 مهاباد
پنجشنبه 26 مرداد 1391 ساعت 20 و 02 دقیقه و 22 ثانیه
باسلام ودرود فکرمیکنم جناب سردفتر رستمیان عزیز وبزرگواربدون عنایت به موضوع وجود شرط خیارفسخ اظهار نظر فرموده باشند .
خادمی 1 مهاباد
پنجشنبه 26 مرداد 1391 ساعت 19 و 55 دقیقه و 14 ثانیه
باسلام ودرود درپاسخ سوالات بترتیب شماره عرض شود :
1- ماده 10دستورالعمل صدوراسنادمالکیت تک برگی وبنده 16-1
شیوه نامه الزام سردفتر پس ازتنظیم سند انتقال قطعی میباشد وچون اخذ سند بنام متصالح باقید حق خیار مصالح اختیاری است ودرماده 104 تصریح شده که متصالح میتواند .... لذا بنظر اجباری درتعویض سند نباشد .2- مصالح باید ازشر خیارفسخ استفاده وپس ازاستقرارمجدد موردصلح درمالکیت خوددرموردانتقال آن بدیگر یاقدام نماید ودرموردمعامله رهنی معتقدم میتوان باحضور وامضا مصالح ومتصالح وقید شروط ومطالبی ظریف موردصلح رابرهن گرفت هرچند عده ای ازدوستان صاحب نظر معتقدند که قابل رهن نیست .3- چون شرط خیار مقید به عمر مصالح است لذا فوت متصالح خدشه ای به
حق فسخ وارد نیاورده ومصالح میتواند
ازصلح رجوع نماید یا اگرازشر ط فسخ استفاده نکند پس ازفوت مصالح موردصلح مال ورثه متصالح خواهدبود.4-
درصورت فوت مصالح متصالح یاذینفع برگ فوت مصالح رابدفترخانه ارائه تا درسوابق منعکس شود که شرط خیارمنتفی گردیده ودفترخانه باارسال تصویر برگ فوت مراتب انتفا وزوال شرط خیاررا به دفتراملاک مربوط اعلام تا درسوابق منعکس ومتصالح مراجعه وسند مالکیت بدون قید وشرط رابنام خوداخذ نماید .
منتظر نظرات ارشادی وتکمیلی سایر دوستان هستم .
رستمیان128 ساری
پنجشنبه 26 مرداد 1391 ساعت 14 و 23 دقیقه و 20 ثانیه
با سلام: 1-با شرایط فعلی بعد از ثبت سند باید سند مالکیت اولیه به ثبت ارسال شود2-مصالح فقط منافع را برای خود محفوظ داشته بنابراین شخصا" حق انتقال عین مورد صلح را ندارد.3-اگر متصالح قبل از مصالح فوت کند تاثیری در حق مصالح ندارد ومصالح کماکان از منافع مورد صلح منتفع خواهد بود.4- با فوت مصالح تکلیفی متوجه سر دفتر یا دفتر خانه نیست بلکه متصالح یا قائم مقام قانونی او باید با مدارک مثبته نظیر گواهی فوت یا گواهی انحصار وراثت به ثبت محل مراجعه نموده ودر صورتی که ثبت نیازی به تایید امر داشته باشد با استعلام از ثبت احوال مراتب فوت صاحب حق را در سوابق ثبت دفتر املاک وپرونده ثبتی وسند مالکیت اخبار خواهد نمود.


[ یکشنبه 26 بهمن 1393 ] [ ساعت 13 و 38 دقیقه و 11 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]