تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 514-با توجه به راه اندازی سامانه ثبت آنی صدور رونوشت اسنادی كه قبل از سامانه تنظیم شده است چگونه می باشد؟ آیا می توان بر روی اوراق قدیم ،رونوشت صادر نمود یا باید از طریق سامانه رونوشت صادر نمود؟ در مورد اسنادی كه پس سامانه تنظیم شده است چگونه باید عمل كرد؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

514-با توجه به راه اندازی سامانه ثبت آنی صدور رونوشت اسنادی كه قبل از سامانه تنظیم شده است چگونه می باشد؟ آیا می توان بر روی اوراق قدیم ،رونوشت صادر نمود یا باید از طریق سامانه رونوشت صادر نمود؟ در مورد اسنادی كه پس سامانه تنظیم شده است چگونه باید عمل كرد؟


[ پنجشنبه 23 بهمن 1393 ] [ ساعت 14 و 43 دقیقه و 35 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]