تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 513- اینجانب سند وکالت فروش ملکی تنظیم نموده ام باستناد مبایعه نامه بدون پلاک و در غیرمحدوده املاک بازداشتی که دادستان محل و اداره ثبت محل به قول خود بخشنامه نموده اند و الان مدعی اند که وکالت مذکور از املاک بازداشتی است و اینجانب را محکوم به بند ج ماده 29 نموده اند خواهشمنداست دراسرع وقت مرا راهنمایی نمائید

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

513- اینجانب سند وکالت فروش ملکی تنظیم نموده ام باستناد مبایعه نامه بدون پلاک و در غیرمحدوده املاک بازداشتی که دادستان محل و اداره ثبت محل به قول خود بخشنامه نموده اند و الان مدعی اند که وکالت مذکور از املاک بازداشتی است و اینجانب را محکوم به بند ج ماده 29 نموده اند خواهشمنداست دراسرع وقت مرا راهنمایی نمائید


[ دوشنبه 20 بهمن 1393 ] [ ساعت 13 و 12 دقیقه و 57 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]