تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 506-بازرسین سازمان بازرسی کل کشور گزارش کرده اند که ذیل فیشهای واریزی از طریق پوز ( پرینت اخذ شده) ، توسط سردفتر و اصحاب سند امضاء نشده است و همچنین شماره مرجع فیشهای واریزی به حساب دفتریار و 10در صد کانون در دفتر درآمد قید نشده است آیا گزارش مذکور مستند قانونی دارد؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

506-بازرسین سازمان بازرسی کل کشور گزارش کرده اند که ذیل فیشهای واریزی از طریق پوز ( پرینت اخذ شده) ، توسط سردفتر و اصحاب سند امضاء نشده است و همچنین شماره مرجع فیشهای واریزی به حساب دفتریار و 10در صد کانون در دفتر درآمد قید نشده است آیا گزارش مذکور مستند قانونی دارد؟


[ شنبه 20 دی 1393 ] [ ساعت 15 و 25 دقیقه و 08 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]