تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 504-ما در پایان بعضی اسناد از جمله رضایت یا اقرار بذل یادریافت مهریه یا بعضی تعهد ها این جمله را مینویسیم حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود بعضی از قضات محترم ایراد گرفته اند که این جمله غلط است و سند را از ارزش ساقط میکند و باید بنویسید اسقاط حق هرگونه تجدیدنظرخواهی و باید از الفاظ عربی استفاده شود با توجه به اینکه قاضی به استناد قانون و عرف و شرع حکم مسئله را مشخص کند چه باید کرد به همین رویه ادامه دهیم یا...؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

504-ما در پایان بعضی اسناد از جمله رضایت یا اقرار بذل یادریافت مهریه یا بعضی تعهد ها این جمله را مینویسیم حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود بعضی از قضات محترم ایراد گرفته اند که این جمله غلط است و سند را از ارزش ساقط میکند و باید بنویسید اسقاط حق هرگونه تجدیدنظرخواهی و باید از الفاظ عربی استفاده شود با توجه به اینکه قاضی به استناد قانون و عرف و شرع حکم مسئله را مشخص کند چه باید کرد به همین رویه ادامه دهیم یا...؟


[ پنجشنبه 4 دی 1393 ] [ ساعت 20 و 41 دقیقه و 25 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]