تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 503- آیا ملکی که در رهن بانک قرار گرفته وبعد از آن توسط دادگستری ملک مورد رهن در بازداشت قرار گرفته و اداره ثبت تقاضای انتقال اجرایی نموده است با توجه به بازداشت بودن سند آیا امکان تنظیم بدون رفع بازداشت وجود دارد ؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

503- آیا ملکی که در رهن بانک قرار گرفته وبعد از آن توسط دادگستری ملک مورد رهن در بازداشت قرار گرفته و اداره ثبت تقاضای انتقال اجرایی نموده است با توجه به بازداشت بودن سند آیا امکان تنظیم بدون رفع بازداشت وجود دارد ؟


[ یکشنبه 30 آذر 1393 ] [ ساعت 13 و 16 دقیقه و 17 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]