تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 502-چند سوال دیگر

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

502-چند سوال دیگر
1-آیا بر علیه ضامن چک یا سفته یا ظهرنویس چک یا سفته می توان از طریق اجرای ثبت اداره ثبت اجرائیه صادر نمود؟مستند قانونی خود را بیان کنید؟

2-در سند ازدواج خانم الف شخص ثالث متعهد گردیده که مهریه این خانم که بالغ بر ۱۴سکه تمام بهار ازادی است را از طرف زوج پرداخت نماید به عنوان یک حقوقدان توضیح دهید:

اولا آیا قبول نمودن مهریه توسط شخصی غیر از شوهر از نظر حقوقی صحیح است یا باطل؟

ثانیا آیا در این مورد امکان صدور اجرائیه بر علیه شخص ثالث مستند قانونی دارد یا خیر؟


3-آیا دارنده سند رسمی برای اخذ طلب خود می تواند در یک زمان واحد موضوع را از طریق اجرای ثبت اداره ثبت و دستگاه قضایی بصورت توامان پیگیری نماید؟

بدهکار یا طرف دعوا حق اعتراض به این موضوع را دارد یا خیر؟مستند قانونی آن را بیان کنید؟


4-ثبت یک سند دارای چه آثار حقوقی می باشد و چه زمانی از نظر حقوقی یک سند ثبت شده محسوب می گردد؟ وعبارت ثبت با سند برابر است دارای چه آثار حقوقی می باشد؟

5-اگر یکی ازطرفین معامله اوراق را در دفترخانه امضا نمایند اما دفتر سردفتر را عامدا امضاء ننموده باشد ودفترخانه هم دراثرقصورمتوجه این امرنشده باشدوشخصی که عامدا امضاء ننموده درمراجع قضایی به این مساله استنادنماید به نظر شما سند مذکور سند رسمی محسوب می شود یا عادی؟استدلال خود را شرح دهید


[ شنبه 22 آذر 1393 ] [ ساعت 23 و 56 دقیقه و 05 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]