تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 501-طبق نامه بانک سند رهنی تنظیم و وارد دفتر گردید و تمام هزینه های انهم توسط راهن پرداخت گردید و لی هموز سند به امضا نرسیده است و بانک اعلا نموده است کخ پرونده بانک هنوزتکمیل نشده و امضا اخذ نشود و راهن اعلام نموده از وام گرفتن پشیمان شده وتقاضای استرداد وجوه پرداختی رادارد ایا وجوه پرداختی سند اعم از حق التحریر و حق الثبت و غیره قابل استرداد است یا خیر؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

501-طبق نامه بانک سند رهنی تنظیم و وارد دفتر گردید و تمام هزینه های انهم توسط راهن پرداخت گردید و لی هموز سند به امضا نرسیده است و بانک اعلا نموده است کخ پرونده بانک هنوزتکمیل نشده و امضا اخذ نشود و راهن اعلام نموده از وام گرفتن پشیمان شده وتقاضای استرداد وجوه پرداختی رادارد ایا وجوه پرداختی سند اعم از حق التحریر و حق الثبت و غیره قابل استرداد است یا خیر؟


[ سه شنبه 18 آذر 1393 ] [ ساعت 13 و 42 دقیقه و 35 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]