تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 497- زوجین با حضور در دفترخانه تقاضای تنظیم سند اقرارنامه مبنی بر وصول قسمتی از مهریه زوج طی یک فقره چک بدون درج مبلغ در سند و بذل و یا ابراء مابقی میزان مهریه را که نزد خودشان معین است دارند . آیا اعلام وصول قسمتی از مهریه به نحو مجهول و به نحو طی فقره چکی بدون ذکر مبلغ در سند صحیح است؟ آیا نسبت به مابقی میزان مهریه درج و استفاده از عنوان بذل و یا ابراءمابقی مهریه کدام صحیح تر است ؟ آیا اخذ استعلام و ارسال اقرانامه مذکور به دفترازدواج لازم است ؟ نحوه تنظیم سند به چه نحو صحیح تر است ؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

497- زوجین با حضور در دفترخانه تقاضای تنظیم سند اقرارنامه مبنی بر وصول قسمتی از مهریه زوج طی یک فقره چک بدون درج مبلغ در سند و بذل و یا ابراء مابقی میزان مهریه را که نزد خودشان معین است دارند . آیا اعلام وصول قسمتی از مهریه به نحو مجهول و به نحو طی فقره چکی بدون ذکر مبلغ در سند صحیح است؟ آیا نسبت به مابقی میزان مهریه درج و استفاده از عنوان بذل و یا ابراءمابقی مهریه کدام صحیح تر است ؟ آیا اخذ استعلام و ارسال اقرانامه مذکور به دفترازدواج لازم است ؟ نحوه تنظیم سند به چه نحو صحیح تر است ؟


[ چهارشنبه 12 آذر 1393 ] [ ساعت 09 و 53 دقیقه و 56 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]