تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 496-در شهر ما بانک ملی ایران وام مشارکت به مبلغ 12500000 ریال پرداخت نمود و سند مشارکت مدنی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد و بعد از انقضای مدت مشارکت جهت تنظیم قرارداد فروش اقساطی نامه بدین شرح ارسال گردید : اصل مبلغ مورد معامله 600/311/370 ریال مبلغ مورد تعهد دولت 300/526/197 ریال مبلغ مورد تعهد مشتری 300/785/172 ریال تنظیم گردد و وام مورد نظر از یارانه دولت استفاده می کند حال سوال این است کدام مبلغ منهای مبلغ مورد مشارکت ماخذ حق الثبت قرار می گیرد خواهشمند است با قید فوریت پاسخ داده شود؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

496-در شهر ما بانک ملی ایران وام مشارکت به مبلغ 12500000 ریال پرداخت نمود و سند مشارکت مدنی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد و بعد از انقضای مدت مشارکت جهت تنظیم قرارداد فروش اقساطی نامه بدین شرح ارسال گردید : اصل مبلغ مورد معامله 600/311/370 ریال مبلغ مورد تعهد دولت 300/526/197 ریال مبلغ مورد تعهد مشتری 300/785/172 ریال تنظیم گردد و وام مورد نظر از یارانه دولت استفاده می کند حال سوال این است کدام مبلغ منهای مبلغ مورد مشارکت ماخذ حق الثبت قرار می گیرد خواهشمند است با قید فوریت پاسخ داده شود؟


[ یکشنبه 9 آذر 1393 ] [ ساعت 09 و 46 دقیقه و 36 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]