تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 494-در خصوص قرارداد پیش فروش ساختمان در ماده 14 و 15 آئین نامه اجرائی پیش خریدار میتواند در صورت عدم اجرای تعهدات مالک از دفترخانه تقاضا کند که سند واحد به وی منتقل شود نحوه تنظیم سند آن به چه نحو است مثال در سند انتقال اجرائی نماینده دادگاه به قائم مقامی مالک امضا میکند در اینجا که پیش فروشنده نیست چه باید کرد؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

494-در خصوص قرارداد پیش فروش ساختمان در ماده 14 و 15 آئین نامه اجرائی پیش خریدار میتواند در صورت عدم اجرای تعهدات مالک از دفترخانه تقاضا کند که سند واحد به وی منتقل شود نحوه تنظیم سند آن به چه نحو است مثال در سند انتقال اجرائی نماینده دادگاه به قائم مقامی مالک امضا میکند در اینجا که پیش فروشنده نیست چه باید کرد؟


[ یکشنبه 2 آذر 1393 ] [ ساعت 10 و 08 دقیقه و 58 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]