تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 480-سند قطعی خودرو تنظیم نمودیم با توجه به اینکه فروشندگان دونفر هستند ولی همکار ما بدون توجه به سند قطعی صرفا با ملاحظه تائیدیه نقل و انتقال که فقط یکی از فروشندگان را قید مینماید یکی از آنها را از قلم انداخته و در تنظیم سند قطعی جدید نامی از او نبرده ولی مورد انتقال ششدانگ قید شده و هزینه ها هم کلا پرداخت شده ، حالا سوال این است که در سیستم جدید آیا غیر از تنظیم سند اقرارنامه اصلاحی ویا سند اصلاحیه راهی دیگر وجود دارد یا خیر؟ ضمنا سند تائید نهایی شده است.

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

480-سند قطعی خودرو تنظیم نمودیم با توجه به اینکه فروشندگان دونفر هستند ولی همکار ما بدون توجه به سند قطعی صرفا با ملاحظه تائیدیه نقل و انتقال که فقط یکی از فروشندگان را قید مینماید یکی از آنها را از قلم انداخته و در تنظیم سند قطعی جدید نامی از او نبرده ولی مورد انتقال ششدانگ قید شده و هزینه ها هم کلا پرداخت شده ، حالا سوال این است که در سیستم جدید آیا غیر از تنظیم سند اقرارنامه اصلاحی ویا سند اصلاحیه راهی دیگر وجود دارد یا خیر؟ ضمنا سند تائید نهایی شده است.[ سه شنبه 25 شهریور 1393 ] [ ساعت 13 و 23 دقیقه و 22 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]