تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 479-فرزند صغیر خو تصادف نموده (در حیاط منزل) جهت استفاده از بیمه مادر شکایت پدر را نموده ای مادر میتواند به عنوان قیم اتفاقی رضایت دهنده باشد ایا متهم میتواند رضایت دهنده باشد یا اینکه مرجع مراجعه کننده تعیین نماید چه کسی رضایت را امضا نماید برای دفترخانه کفایت مینماید.

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

479-فرزند صغیر خو تصادف نموده (در حیاط منزل) جهت استفاده از بیمه مادر شکایت پدر را نموده ای مادر میتواند به عنوان قیم اتفاقی رضایت دهنده باشد ایا متهم میتواند رضایت دهنده باشد یا اینکه مرجع مراجعه کننده تعیین نماید چه کسی رضایت را امضا نماید برای دفترخانه کفایت مینماید.[ سه شنبه 25 شهریور 1393 ] [ ساعت 12 و 16 دقیقه و 50 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]