تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 478-سنداجاره نامه اوقافی تنظیم گشته وثبت دفتر شده است به دلیل ایرادات نامه اوقاف ونیاز به تنظیم سند جدیدهیچ یک از طرفین سند ودفتر را امضا نمی کنند عدم امضا اصحاب معامله در سامانه اعلام وتایید نهایی اخذ میشود پس از مدتی در نتیجه بی دقتی ثبات از نمایندگان اوقاف در دفتر واسند امضا اخذ میشود وسردفتر ودفتر یار نیز برابری سند را در دفتر امضا میکنند حال تکلیف این وضعیت چیست لازم به ذکر است سند درست جدید نیز تنظیم وبه امضا طرفین می رسد لیکن سند قبلی با وضعیت توصیف شده بلاتکلیف مانده است لطفا راهنایی کنید.

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

478-سنداجاره نامه اوقافی تنظیم گشته وثبت دفتر شده است به دلیل ایرادات نامه اوقاف ونیاز به تنظیم سند جدیدهیچ یک از طرفین سند ودفتر را امضا نمی کنند عدم امضا اصحاب معامله در سامانه اعلام وتایید نهایی اخذ میشود پس از مدتی در نتیجه بی دقتی ثبات از نمایندگان اوقاف در دفتر واسند امضا اخذ میشود وسردفتر ودفتر یار نیز برابری سند را در دفتر امضا میکنند حال تکلیف این وضعیت چیست لازم به ذکر است سند درست جدید نیز تنظیم وبه امضا طرفین می رسد لیکن سند قبلی با وضعیت توصیف شده بلاتکلیف مانده است لطفا راهنایی کنید.[ سه شنبه 25 شهریور 1393 ] [ ساعت 12 و 15 دقیقه و 32 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]