تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 471- عرصه ملکی متعلق به اوقاف می باشد جهت تنظیم سند رهنی ویا قطعی نسبت به اعیانی ملک فوق نیاز به کسب مواققت از اداره اوقاف می باشد یا خیر ؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

471- عرصه ملکی متعلق به اوقاف می باشد جهت تنظیم سند رهنی ویا قطعی نسبت به اعیانی ملک فوق نیاز به کسب مواققت از اداره اوقاف می باشد یا خیر ؟[ شنبه 8 شهریور 1393 ] [ ساعت 10 و 19 دقیقه و 34 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]