تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 470- بازرس استان تنظیم اجاره نامه رسمی اوقافی را بعلت اشکالات اسناد مالکیت موقوفه خلاف قانونن تلقی نموده اند برخی همکاران معتقدند اسناد رهنی بانک ها رو به استناد به اجاره نامه عادی تنظیمی اداره اوقاف میتوان تنظیم کرد و برخی دیگر با استناد به مواد 46و 47و 48 ق ث و عدم شمولیت ق موجر و مستاجر نسبت به اجاره اوقافی تنظیم چنین سند رهنی را مخالف قانون اعلام میدارند خواهشمندست به منظور تعیین تکلیف اعلام نظر فرمائید .

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

470- بازرس استان تنظیم اجاره نامه رسمی اوقافی را بعلت اشکالات اسناد مالکیت موقوفه خلاف قانونن تلقی نموده اند برخی همکاران معتقدند اسناد رهنی بانک ها رو به استناد به اجاره نامه عادی تنظیمی اداره اوقاف میتوان تنظیم کرد و برخی دیگر با استناد به مواد 46و 47و 48 ق ث و عدم شمولیت ق موجر و مستاجر نسبت به اجاره اوقافی تنظیم چنین سند رهنی را مخالف قانون اعلام میدارند خواهشمندست به منظور تعیین تکلیف اعلام نظر فرمائید .[ شنبه 1 شهریور 1393 ] [ ساعت 08 و 04 دقیقه و 25 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]