تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 469-پس از ثبت دفتر مهلتی برای اخذ شناسه پیش بینی شده یا سندی که امروز ثبت دفتر شده است را می توان فردا یا هر روزی که اصحاب سند آماده بودند شناسه گرفت؟ و اگر مانعی نیست برای ارسال آمار باید چگونه عمل نمود؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

469-پس از ثبت دفتر مهلتی برای اخذ شناسه پیش بینی شده یا سندی که امروز ثبت دفتر شده است را می توان فردا یا هر روزی که اصحاب سند آماده بودند شناسه گرفت؟ و اگر مانعی نیست برای ارسال آمار باید چگونه عمل نمود؟[ شنبه 1 شهریور 1393 ] [ ساعت 07 و 56 دقیقه و 52 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]