تبلیغات
دانشنامه سردفتران - 464-سوال بازرس ثبت بعد از بازرسی از دفتر بنده گزارش دادند که در دفتر اتومبیل بعضی از اسناد امضا خریدار ندارد و دادستان انتظامی طبق بند 8 از قسمت ج ماده 29آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی کیفرخواست صادر نموده است در دفاع باید چه کنم؟

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

464-سوال بازرس ثبت بعد از بازرسی از دفتر بنده گزارش دادند که در دفتر اتومبیل بعضی از اسناد امضا خریدار ندارد و دادستان انتظامی طبق بند 8 از قسمت ج ماده 29آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی کیفرخواست صادر نموده است در دفاع باید چه کنم؟[ دوشنبه 13 مرداد 1393 ] [ ساعت 11 و 06 دقیقه و 04 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]