تبلیغات
دانشنامه سردفتران

دانشنامه سردفتران

نشانی پایگاه اطلاع رسانی اولین کانون سردفتران ودفتریاران استان مازندران را در زیر ببینید.

443-اگر اقرار نامه ای تظیم شود که مبنی بر اینکه دو نفر با هم در یک مغازه در سود و زیان شریک هستند . حال مقرین مراجعه نموده اند که شراکت به پایان رسیده و میخواهند اقرارنامه را فسخ نمایند . نحوه فسخ چگونه است؟[ دوشنبه 19 خرداد 1393 ] [ ساعت 15 و 16 دقیقه و 49 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

442- سند رسمی ازدواج
بنده پارسال برای ثبت سندازدواج به دفترخانه ای ازآشنایان طرف خانمم مراجعه کردیم.بااینکه درصیغه نامه ودرجلسه خواستگاری به استشهاد 4 نفر ریش سفید محل مبلغ مهریه فقط 50 میلیون بودوشرط شریک زندگی را عنوان کردند ومن قبول نکردم وبعد خانواده عروس هم قبولکردوتوافق کردیم.موقع ثبت سند عین حال امضا سند بنده ازامضا این بند خودداری کردم وباریش سفیدان محل تماس گرفته شد وانها حرف منو تایید کردند ولی چون خانواده عروس ازقبل حیله این کاررا برای امضا تو سر داشته بودند موقع ثبت سند اصرار کردند که باید امضا شود.بندهامضا کردن را برای درج شرایطی قبول کردم.شرط اول.مطالبه مهریه منوط به تمکین زوجه میباشد.شراکت اموال مازاد بر بیشتر ازدومیلیارتومان میباشد.این متن را سردفتر نمی خواستند بنویسند ازیه طرف قصد با خودکار غیر همرنگ داشتند ازطرفی میگفتندخودت بنویس .بلاخره نصفشو اون نوشت ان با کلماتی که تفهیم کامل نرساند وبعد خودم بقیه شو نوشتم وعروس ومن امضا کردیم البته دردفتر چه سند ازدواج../حالا بعداصرار من برای قید این مطالب دردفتربزرگ بود طوریکه اصلا سردفتر بمنظور طرفداری از عروس یه بار نوشت (منوط به تمکین میباشد)بعد من قبول نکردم بالاش نوشت (مهریه)بعد مجدد منوط را یه جایی نوشت.البته دردفتربزرگ این متن را بجایی اینکه درقسمت تو ضیحات بنویسد بعد از علامت پایان گذاشتن متن مهریه زیر ان دریه سطری نوشت ونزاشت دفتر بزرگ را هم من وهم عروس امضا کنیم.بعد از یه ماه متوجه شدم تو سط خانم برادرم ان صفحه تو ضیحات(اولا شرایط دارد)را ندارد)کرده اند وبعد اثرانگشت خانم که درزیر متن شراکت مازاد بر 2 میلیارد بودن رابا لاک پوشانده اند.بعد متن(مطالبه مهریه را قلم خورد کرده اند وبا خودکار طوری کرده اند کهخوندنش محال هست بعدروش لاک زده اند))البته این کارا توسط سردفتر وبرادر خانمم رخ دادههست وممکنه دردفتر بزرگ که این متن(مطالبه مهریه منوط به تمکین زوجه )میباشداینو هم قلم خورد ومحو نموده باشند.
آیا درین کار سردفتر مجرم هست؟یا نه؟
آیا ان متن پاک شده دارای اثر سندرسمی را دارد یا نه؟
آیا مشکوک ومخدوش نوشته شدن دفتر بزرگ باعث ابطال سند میشود یا نه؟؟
آیا میتوانم این سند را باطل نموده وباتوافق خانمم دردفتردیگری ثبت نماییم؟مراحل ابطال سند چطورست؟

[ جمعه 16 خرداد 1393 ] [ ساعت 13 و 50 دقیقه و 14 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

441-اجاره در سال 68 به مدت 6 ماه تنظیم گردیده و طرفین نسبت به فسخ اقدام ننموده اند حال موجر مراجعه و درخوایست فسخ دارد ولی مستاجر فوت کرده است راهنمایی بفرمائید ؟[ پنجشنبه 15 خرداد 1393 ] [ ساعت 14 و 32 دقیقه و 53 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

440-دونفر قصد دارند یک فیزیو تراپی ایجاد نمایند سرمایه مشترک و محل اجاره نیز بصورت مشترک میباشدولی مجوز بنام یک نفر میباشد قصد دارند قرارداد مشارکت تنظیم نمایند آیا تنظیم چنین سندی صحیح است به چه صورت باید اقدام نمود ؟[ پنجشنبه 15 خرداد 1393 ] [ ساعت 14 و 31 دقیقه و 50 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

معضلی بنام ثبت آنی
مدتهاست که دفاتر اسناد رسمی با معضل(!!!!!!)ثبت آنی مواجهند اما هر روز به نوعی؛یک روز قطع سامانه؛یک روز مشکل اینترنت؛وحال هر روز و ساعت با مشکل احراز هویت مربوط به برنامه ثبت احوال.
اگرچه بعد از مشکلات بسیاری که در شروع این برنامه وجود داشت این امید در حال شکل گرفتن بود که وضع در حال بهتر شدن است و چنین نیز بود اما بعد از اینکه خدمات(!!!!!)مربوط به احراز هویت ثبت احوال نیز به این برنامه افزوده شد بجای اینکه امور سهلتر شود مشکلات بیشتری را برای دفاتر وبه تبع ان مراجعین ایجاد کرد که در ماه اخیر غالب دفاتر در سراسر کشور چند روزی را با این مشکل مواجه شدند و در روز جاری نیز(دوشنبه مورخ12/3/93)کار بجایی رسید که سامانه ثبت احوال برای همه مراجعین که سند آنها در حال تنظیم بود اخطار"این شخص در قید حیات نیز می داد"که این وضعیت تا پایان وقت اداری موجود بود البته اداره مربوطه برای حفظ حیثیت خود وکاهش مشکل پاسخگویی(!!!!!)نوع ایراد را تغییر داده و به مشکل دیگر در سامانه تبدیل کرد.در هر حال مشخص نیست دفاتر تا کی باید تحمل این مشکل را داشته باشند؟وتا کی قرار است متحمل زیان از این بابت گردند؟شاید متهممان کنند که دفاتر برای نفع و فایده خود فریاد می زنند؛فرض که همه فریاد ما برای منفعت مشروع شخصی و صنفی خودمان باشد مگر ایراد دارد؟آیا ایراد دارد اگر برای دفاع از منفعت مشروع خود حتی صرفا در جهت مادی آن فریاد بزند؟آیا این می تواند بهانه ای باشد برای پاسخگو نبودن در قبال این همه کوتاهی ها؟آیا این می تواند دلیلی باشد که سازمانهای ناظر و مجری طرح خصوصا سازمان ثبت که متولی این پروژه است مراجع مربوط از جمله سازمان ثبت احوال را مورد بازخواست خود قرار ندهد که بخاطر مشکلات ناشی از عملکرد آنها؛سازمان ثبت اسناد و دفاتر در حال زیان دیدن چه از جهت مادی و چه از جهت حیثیتی هستند.امید است آنانکه مسئولند و مرجع ؛پیگیر این مشکلات باشند و پیشنهاد بنده این است تا در سامانه ثبت آنی این امکان بوجود آید تا در چنین مواقعی دفاتر بتوانند برنامه احراز هویت ثبت احوال را از دسترس خارج و بدون آن نسبت به تنظیم سند اقدام کنند.

بقلم آقای رضا شعبانی  سردفتر 38 ساری و عضو تحریریه دانشنامه سردفتران[ سه شنبه 13 خرداد 1393 ] [ ساعت 00 و 58 دقیقه و 17 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

بررسی آئین نامه بیمه وبازنشستگی در اتاق فکر توسط همکاران سراسر کشور .
[ جمعه 9 خرداد 1393 ] [ ساعت 22 و 52 دقیقه و 24 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

نقدی برآیین نامه بیمه وبازنشستگی پیشنهادی کانون تهران

بنام خدا

نقدی برآیین نامه بیمه وبازنشستگی پیشنهادی کانون تهران

باتوجه به نظرخواهی  بعمل آمده کانون تهران درخصوص ارائه هرنوع نقد ونطر درمورد پیش نویس آیین نامه بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسنادرسمی ،ونظربه اهمیت موضوع برای کل خانواده نویسندگان راست کار، قبل ازانقضاء مهلت مقرر 10/03/1393،برخی نظرات وپیشنهادات اصلاحی بشرح زیر اعلام می شود..ضمنا لازم میدانم مراتب تشکرخودرا اززحمات مجموعه کانون تهران وخاصه تدوین کنندگان متن پیشنهادی اعلام نمایم زیرا علیرغم اجمال وکاستی های موجود درقوانین مورد عمل ، متن مناسبی با نوآوریها واصلاحات مفید ارائه داده اند.ذکراین نکته ضروی است که نقدوبررسی وذکر کاستی ها بسی ساده ترازتدوین ونوشتن وگردآوری است زیرا نقاد برسرشکارآماده، آنهم درمنطقه ای حفاظت شده فرود می آید وبه نوعی آماده خوراست .درحالی که تدوین ونگارش وارائه بسیاردشوارتراست وشجاعتی می طلبد که گوشه نشینانی چون صاحب این قلم شاید فاقد آن باشند .به هرروی ذکرنواقص وکاستی ها توسط نقاد صرفا به قصداصلاح وازسرخیرخواهی است وهرگزنافی ارزش کارتهیه کنندگان نبوده ونیست .علاوه براین ها ،این نقدوبررسی صرفا ازمنظرحقوقی است ولذا سایرهمکاران وصاحب نظران ازمنظرمقررات بیمه ودرمان وسایراموراجرائی چنانچه کاستی های دیگری ملاحظه نموده اند مراتب را به کانون تهران منعکس فرموده وذیل این نوشته نیز خطاهای نگارنده راکه قطعا کم هم نیست ،متذکرشوند.روش کاردراین نوشتار ،نقدوبررسی ماده به ماده بود وموادی که مورد نقدواقع نشده اند یا اشکالی ملاحظه نشده ویا بنده نیافته ام مضافا درابتداقصدداشتم تمام متن آیین نامه پیشنهادی رانوشته وذیل هرماده نقد وبررسی کنم ولی بدلیل طولانی  وملال آورشدن متن نهائی ازاین کارمنصرف شدم لذا همکاران به منظوربررسی این نوشته ، متن آیین نامه را ملاحظه ونقد هرماده راحسب مورد مطالعه وبررسی فرمایند.

 

 

اشكالات ماده یك :

1-  در قسمت 1-1 ، عبارت "ازقانون و"دراین آیین نامه" باتوجه به ذكرَآن درمتن ماده ،زائد به نظرمی رسد .زیرا تكرارغیرضروردرقانون نویسی قبیح است .

لذابند1-1 بدین شرح اصلاح شود:قانون : منظورقانون دفاتراسنادرسمی وکانون سردفتران و....................می باشد "

2-  دربند 2-1 بجای "است "، "می باشد" قید شود تا فعل همه جملات یكسان شود.

3-  بند 3-1 بشرح زیراصلاح شود"دفاتر : منظور ،دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده یك قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 1354 می باشد ."

4-  دربند4-1 كاربرد كلمه "پوشش "به تنهائی وبدون هرنوع قرینه ،دارای ابهام است .كلمه "مندرجات "وكلمه"حمایت "،نیززائد است . لذا متن این بند به این  شرح اصلاح شود: بیمه : نوعی پوشش حمایتی الزامی است كه برمبنای قانون واین آیین نامه ، سردفتران ودفتریاران.اسنادرسمی ............ومسئولیت مدنی مورد پشتیبانی قرارمی دهد.

5-  دربند7-1 قسمت ب وج ، كلمه سن قبل از22و18 اضافه شود تارفع ابهام شود.

6-  بند1-9 نیزابهام دارد لذا پیشنهاد می شود بعدازعبارت "....عائله تحت تکفل آنها ...."،عبارت "...فراهم می نماید.."درج شود تاجمله کامل شود وسپس درجهت شمارش حمایت ها ومساعدت ها  ،عبارت "...که ازقبیل پرداخت وام ....................وتنظیم اوقات فراغت آنها می باشد." ،عینا درج شود تااشکال عبارتی وابهام ماده بدین ترتیب مرتفع شود.

7-  دربند10-1 درسطردوم قبل از"خواهد شد" ، حرف " یا " اضافه شود.وعبارت "دریكی ازبانكهای دارای مجوز ازبانك مركزی جمهوری اسلامی ایران " بدلیل بدیهی بودن موضوع ،حذف وبجای آن  عبارت "دریكی ازبانكهای دولتی ویاخصوصی " درج شود.زیرا اطلاق عنوان بانك ،وفعالیت تحت این عنوان منوط به اخذ مجوز ازبانك مركزی است .ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانكهای غیردولتی مصوب 1379 نیزموید این امرمی باشد . همین اشكال درمورد بند12-1 نیزصادق است وبایستی عینا طبق این بند اصلاح شود.

اشكالات ماده 2

1-  باتوجه به اینكه تاخیردرپرداخت وجوه عمومی طبق قسمت یك بندالف ماده 29آیین نامه قانون دفاتراسنادرسمی پیش بینی شده ودرصورت تاخیردرپرداخت زاید بریك هفته سردفتربه مجازات مقرردربندب وتاخیرزائد برپانزده روزبه مجازات مقرردربندج محكوم خواهد شدلذا باتوجه به ابهام متن پیشنهادی وابهامات مندرج دركل ماده 29 ،پیشنهاد می شود متن ماده مرقوم بعدازعبارت " اعلام نمایند ." بشرح زیراصلاح شود: "...اعلام نمایند.عدم پرداخت ،تاخیر ویاكسرپرداخت ده درصد مرقوم حسب مورد مشمول مجازات مقرردربندهای الف ،ب ویا ج ماده 29 آیین نامه اجرائی قانون دفاتراسنادرسمی خواهدبود." ضمنا صرف ،"عدم اعلام"،بدلیل ناعادلانه بودن مراتب، تخلف محسوب نمی شود وبدین لحاظ نیزازمتن ماده پیشنهادی حذف شده است .

ماده 3- مفاد این ماده محل اشكال وفاقد محمل قانونی است زیرا محروم نمودن سردفتروعائله تحت تكفل وی به صرف عدم اعلام مشخصات افراد تحت تكفل ،خلاف قانون است .بویژه آن این وجوه متعلق به سران دفاترمی باشد .لذا متن ماده مرقوم بشرح زیر وباحالت اخباری وتوجیهی اصلاح شود:

"ماده 3- استفاده ازمزایای این آیین نامه وصدوردفترچه بیمه ، منوط به اعلام عائله تحت تكفل ،توسط سردفتران ودفتریاران خواهد بود."

ماده 4- عبارت "...فرارسیدن موعد " ،قبل از بازنشستگی ،تاکید غیرضروراست وحذف آن خللی به مفاد ماده وارد نمی سازد.علاوه براین پیشنهاد می شود به دلیل ابهامی که درتبصره ماده مرقوم وجود دارد ، بشرح زیراصلاح شود:

"تبصره سازمان ثبت اسناد واملاك كشور وكانون نسبت به مطالبه مفاصاحساب های هرنوع بدهی  شغلی سردفتر ویا دفتریار، ازادارات دارائی وثبت محل اقدام  خواهند نمود."

ماده 5-دراین ماده عبارت "بازنشسته شدن " درجهت هماهنگی با عنوان آیین نامه ، به "بازنشستگی "اصلاح شود.

ماده 6- باتوجه به اینکه ماده مرقوم هیچ ارتباطی با مواد 4 و7 ندارد بلکه به منظوراستفاده ازمزایای مقرردراین آیین نامه وخاصه مزایای مقرردرمواد  10و12، موضوعیت خواهد داشت ،لذا پیشنهاد می شود ضمن تغییر شماره ومحل این ماده وبه منظور رفع ابهام ،متن ماده بشرح زیراصلاح شود :

ماده 6-"سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربه منظوراستفاده سردفتر ان ودفتریاران ازمزایای این آیین نامه ،یک نسخه ازحکم بازنشستگی ، استعفاء ، ازکارافتادگی ،انفصال دائم ، ویا سلب صلاحیت را حسب مورد به کانون ارسال می نماید.

ماده 7 باتوجه به عدم ارتباط فرازآخرماده مرقوم باصدرماده ، پیشنهاد می شود متن ماده تا"...موقت باشند" تمام شود.وبقیه ماده چون مربوط به احتساب موارد تعلیق وانفصال وخدمت وظیفه عمومی واسارت آزادگان جزء سنوات خدمت می باشد وجنبه تذكردارد ، بصورت تبصره ذیل ماده اضافه شود.تاهم ازشلوغی متن ماده جلوگیری شده وهم خواندن ورجوع به آن آسان شود.ضمنا عین این عبارت با اندکی تغییردرماده 12 تکرارشده که قبیح به نظرمی رسدوبهتراست ازتلفیق این دوعبارت ،متن واحدی تهیه ودرذیل یکی ازاین دوماده درج شود.متن پیشنهادی ذیل نقد ماده 12 خواهد آمد.

ماده 8- درسطرآخر ماده مرقوم ، كلمه مذكوربه كانون مركز برمی گردد درحالی كه منظور ماده ،"كانون محل" می باشد لذا كلمه "مذكور" به " محل " اصلاح شود. دلیل صحت این موضوع، رعایت این مهم درآخرین سطرماده 19 می باشد .

ماده 9-متن ماده مرقوم نیزابهام دارد لذا پیشنهاد می شود به شکل زیراصلاح شود" ماده 9-درصورتی که احرازشود سردفتران ویا دفتریاران دارای بدهی مسلم وقطعی مالی ویامالیاتی ناشی ازدوران تصدی خود می باشند  ویا ده درصد سهم کانون را پرداخت نکرده اند.کانون می تواند تاتسویه حساب کامل بدهی های مذکور ،25درصد ازحق بازنشستگی یا مستمری آنها را حسب مورد برداشت وبه مراجع ومبادی ذیربط پرداخت نماید."

ماده 10- پیشنهاد می شود متن این ماده بشرح زیراصلاح شود:"ماده 10-سردفترودفتریاراولی که به انفصال دائم ویا سلب صلاحیت محکوم شوند به شرط داشتن ده سال سابقه ، نسبت به مدت اشتغال ، استحقاق دریافت هشتاد درصد حق بیمه بازنشستگی ازتاریخ 12/08/1381 به عنوان مستمری خواهندداشت .سردفتریا دفتریاری که با بیش ازده سال سابقه مستعفی شود ،می تواند نسبت به مدت اشتغال مستمری دریافت نماید وچنانچه بطورموقت معلق ویا منفصل شوندحداکثرتایک سال ازتاریخ تعلیق یا انفصال ، حق بیمه بیکاری ازکانون مرکز دریافت خواهند کرد."

 

ماده 12- این ماده بسیا رمطول بوده وعلاوه برآن مشتمل بریک تبصره نیزهست لذا باتوجه به پیشنهادی که درماده 7 ارائه شدبه نظرمی رسد تکرارهمان عبارت با اندکی تغییر دراین ماده ازنظرفن قانون نویسی قبیح بوده وصحیح به نظرمی رسد .بنابراین پیشنهاد می شود عبارت ذیل ماده 12 بااندکی اصلاح تحت عنوان "خدمت وظیفه عمومی ومدت اسارت آزادگان قبل ویا بعدازاشتغال به منزله سابقه خدمت محسوب می شود " وبصوت یک تبصره درماده 7 درج شود وعبارت تکراری مذکورازمتن ماده 12 حذف شود.علاوه براین ها عبارت "حداکثرتایک سال " اجمال دارد زیرا شروع پرداخت مستمری نامعلوم است .

ماده 16-باتوجه به قبح تکراروترادف درقانون نویسی ، به جای عبارت "...براساس مقررات این آیین نامه .." ،فقط عبارت  " با آن " اضافه نماید زیرا کانون باید وضعیت همه را با این ایین نامه تطبیق نماید .لذا نیازی به تکرار آیین نامه درمتن یک ماده  نمی باشد.

ماده 17- بشرح زیراصلاح شود: "ماده 17- سردفتر ویا دفتریاردرسمتی که شاغل است طبق مقررات این آیین نامه بازنشسته خواهد شد.سابقه اشتغال سردفتر باعنوان دفتریاراول ازلحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت سردفتری محسوب خواهد شد."

ماده 21- متن ماده مرقوم بشرح زیرباید اصلاح شود زیرا کانون تهران درخصوص اعطای نمایندگی به استانها باید مکلف باشد نه مخیر ،چراکه  مشکل اصلی وفعلی تمامی کانونها وجوامع عدم ارائه خدمات سریع ویکسان بیمه ودرمان درسطح کشورمی باشد .

" كانون سردفتران تهران مكلف است به منظور ارائه خدمات مقرردرماده 20 كلیه اقدامات لازم رابعمل آورده وازجمله نسبت به انعقادهرنوع قرارداد باشركت های بیمه ویامراكزدرمانی ویاپزشكان سراسركشور اقدام نموده وهزینه های مربوط را ازمحل حساب بیمه تامین وپرداخت نماید.

دراستانهایی كه كانون تشكیل نشده ، كانون تهران مكلف است جهت ارائه خدمات مذكور ، نسبت به اعطای نمایندگی به هریك ازكانونهای استانی اقدام نماید .درچنین صورتی ،‌كانون مربوط مكلف است حداكثرظرف مدت ده روز كلیه اسناد ومدارك پرداختی رابطورمرتب به كانون تهران منعكس نماید."

ماده 22- درسطردوم ماده مرقوم قبل ازكلمه " ایجاد " ، كلمات ،" خرید ، احداث و.." اضافه شود زیرا بسیاری ازجوامع هنوز هیچ ساختمانی جهت اسکان ندارند.درسطر سوم ماده نیز بعد ازكلمه استانها ، عبارت " ....به پیشنهاد کانون یا جامعه سردفتری محل وباتوجه به تعداد دفاتر به تفكیك مراتب را ..." اضافه شود.زیرا ملاک تعیین بودجه برای کانونهای استانی ،تعداد دفاتر می باشد.ضمنا بودجه سالیانه وپیشنهادی جهت اداره هریک ازاستانها باید بانظروپیشنهاد کانون ویاجامعه سردفتری محل باشد نه کانون مرکز.زیرا دست کم درمورد کانونهای استانی ،ماده 58 قانون دفاتر توجیه کننده این پیشنهاد خواهد بود.

ماده 23- درسطرسوم ماده مرقوم بجای عبارت " یك موسسه حسابرسی " عبارت " یكی ازموسسات حسابرسی " اضافه شود.مضافا بجای حق الزحمه وپاداش ، صرفا پرداخت حقوق درج شود .زیرا قرارنیست به شخصی خارج از اعضاء کانون وبعنوان ناظر، حق الزحمه وپاداش بصورت توامان پرداخت شود .

ماده 24- باتوجه به بدیهی بودن نسخ آیین نامه قبلی بعدازتصویب آیین نامه جدید ،لذانیازی به نگارش ماده به شکل فعلی نمی باشد.ودرقوانین جدید نیز به منظور رعایت الزامات قانونی ناشی تنقیح قوانین ومقررات کشوری ،صرفا به منسوخ بودن قوانین ومقررات قبلی دریک ماده تصریح می شود نمونه به کارگیری این شیوه جدید قانون حمایت خانواده مصوب 1392 می باشد . مضافا تکرار عبارت "آیین نامه " درمتن ماده ازنظر فن قانون نویسی قبیح است .وعلاوه براین  به جای كلمه "لغو" ، واژه  "نسخ " ، كه ازنظر حقوقی دقیق تراست ، باید استفاده شود.

لذامتن پیشنهادی ماده 24 بشرح زیر ارائه می شود:

"ماده 24-آیین نامه بیمه وبازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1/08/1382 واصلاحیه های بعدی آن نسخ می شود.

 

صولت یاوری سردفتراسنادرسمی 116 اصفهان جمعه نهم خرداد ماه 1393


 

 [ جمعه 9 خرداد 1393 ] [ ساعت 22 و 31 دقیقه و 13 ثانیه ] [ سید صولت یاوری سردفتر 116 اصفهان ] [ نظرات() ]

439-نحوه تنظیم تقسیم یکباب خانه مسکونی و دو مغازه بین چند ورثه در دفترخانه بیان فرمایید .[ سه شنبه 6 خرداد 1393 ] [ ساعت 16 و 47 دقیقه و 51 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

بیانیه ششمین نشست وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی
[ شنبه 3 خرداد 1393 ] [ ساعت 01 و 11 دقیقه و 10 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

همکاران گرامی پیشنهادات و نظرات و ایرادات پیش نویس آئین نامه بیمه و بازنشستگی را در قسمت نظرات بیان فرمائید .
[ چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 11 و 35 دقیقه و 53 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

438- اول -نحوه تنظیم سند رهن شخصی به جز شرکت ایران خودرو و سایپا بر روی اسناد اتومبیل به چه صورت میباشد اول استعلام نیاز دارد ؟ دوم آیا باید به راهنمائی اطلاع داده شود[ سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 23 و 29 دقیقه و 28 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

437- شهرداری محترم گواهی پروانه و نیز پایان کار ساختمانی برای آپارتمانی که زمین آن دارای کاربردی ((صنعتی)) بوده ، صادر نموده است و همچنین بانک مسکن نیز برای احداث واحدها تسهیلاتی اعطا نموده است. امادر حال حاضر اداره ثبت اسناد و املاک محل به علت ((صنعتی بودن زمین)) از تفکیک آن آپارتمان خودداری می نماید و قریب 2 سال است که کمیسیونی برای تغییر کاربری به مسکونی تشکیل نمی شود. به نظر شما چاره ی کار چیست ؟[ سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 23 و 27 دقیقه و 49 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

436-آیا جهت انتقال زمین استعلام شهرداری ضروری است فروشنده چه مدارکی را برای اثبات زمین بودن ملک باید ارائه دهد واستعلام از مسکن و شهرسازی نیز ضروری است؟[ سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 23 و 26 دقیقه و 46 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

435-لطفا" بفرمایید منظور از (ثبت کل) مذکور در ماده 155 قانون ثبت و نیز کلمه (ثبت کل )مذکور در ایین نامه استملاک اتباع بیگانه ،(اداره ثبت کل استان) است و یا منظور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) می باشد. در صورت امکان مصوبه یا نظریه ایی که به موجب ان نام ثبت کل به سازمان ثبت اسناد واملاک تبدیل شد را بیان بفرمایید.[ سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 12 و 28 دقیقه و 43 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

434- اگر زوجه بخواهد در زمان حات خود و شوهرش مهریه اش را به فرزندان خود انتقال دهد ایا امکان این کار در دفتر خانه وجود دارد یا خیر؟ در قالب چه سندی؟[ دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 10 و 37 دقیقه و 10 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

433-در مورد انتقال اجرائیه دادگستری در صورتی که نسبت به انتقال دو پلاک ملک در جریان ثبت با تنظیم یک سند اقدام نموده باشیم ویک خلاصه ارسال نموده باشیم سپس بعد از چهار ماه معلوم شود اجرای احکام یک از این پلاک ها رااشتباه حکم داده است وباید حذف گردد راه چاره آیا فقط اقاله کل سند می باشد ویابا اصلاحیه می توان انتقال نسبت به آن پلاک کان لم یکن تلقی کرد ویا راه حل دیگری پیشنهاد می شود؟[ دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 09 و 45 دقیقه و 42 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

آیا تاوان گناه دیگران را ما باید بپردازیم ؟
متاسفانه در دوروز 5شنبه و شنبه سامانه ثبت آنی!!!امکان تنظیم هر نوع سندی را از اکثریت قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور سلب کرد(روز 5شنبه تا ساعت حدود نه ونیم صبح وروز شنبه بطور کلی بجز یک چند دقیقه ای)...ودر این دو روز باز هم همانند روزهای اول دفاتر با چالش بزرگی روبرو شدند و مجبور شدند با ارباب رجوعانی که کمی صبور و منطقی اند تمام روز را از باب توجیه وارد بحث شوند و با آنانی که کاسه صبرشان لبریز شد ناخواسته وارد بحث و جدل شوند وشاهد توهینها والفاظی باشند که جرمش را دیگری صورت داده اما در دسترس مردم نیست تا پاسخگو باشد.راستی چرا؟تاکی باید شاهد این ناهنجاریها در امور دفاتر باشیم؟ودر قبال این ناهنجاریها بشنویم وتحمل کنیم حرفهایی را که تقصیری در آن نداریم؟تا کی باید شرمنده ارباب رجوعی باشیم که به او وعده امضاء سند در روز و ساعتی را دادیم اما برابر تقصیر دیگران نتوانستیم به وعده خود عمل کنیم؟چه کسی باید پاسخگوی اتلاف وقتی باشد که از مردم صرف میشود؟
چرا نباید کسانی که عامل این ناهنجاریها هستند معرفی و از مردم عذرخواهی کنند؟آیا دفاتر حق دارند بعلت خسارات روحی و روانی و حیثیتی و مالی که بواسطه این ناهنجاریها به آنها وارد می شود اعتراض داشته باشند؟راستی نکند در صورت ادامه داشتن این ناهنجاریها باز هم همانند روزهای اول ثبت آنی گناه این ناهنجاریها را بگردن دفاتر بیاندازید و آنها را ناوارد در کار و سخت افزارهای موجود در دفاتر را متعلق به عصر حجر بدانید که جوابگوی نیازهای عصر جدید نیست؟وبسیار سئوالات دیگر البته اگر باشد کسی که پاسخگو باشد.امید است در آینده دچار این ناهنجاریها نباشیم و امید است سازمانهای مربوطه در جریان این مشکلات و پیگیر جدی این امور باشند و...
بقلم جناب رضا شعبانی عضو تحریریه دانشنامه سردفتران


[ شنبه 27 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 23 و 23 دقیقه و 17 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

432-سهم العرصه در پارکینگ مشاء ارزشی دارد ویا حقوقی برای واحدی که سهم العرصه بیشتر دارد را به دنبال خواهد داشت؟[ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 10 و 58 دقیقه و 12 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

431-سندوکالت فروش اتومبیلی درسال92تنظیم شده وکیل درسال93 خواهان تنظیم سند قطعی بنام خود میباشدایابا توجه به افزایش مالیات میبایستی مابه تفاوت مالیات وثبت اخذ گرددیاخیر ؟[ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 08 و 51 دقیقه و 00 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

تقبیح اهانت سیما به همکاران دفتریار

اهانت به دفتریاران دفاتر اسناد رسمی در قسمت 58 سریال ستایش

متاسفانه رواج بی اخلاقی  در جامعه مدتی است شایع شده است و این بار  رسانه ملی در اقدامی دیگر دفتریاران اسناد رسمی ، نمایندگان سازمان ثبت را نشانه رفته است . دانشنامه سردفتران  ضمن محکوم کردن این اهانت آشکار به دفتریاران ، همکاران گرامی دفتریار و سردفتران وکانون سردفتران را به اقدامی هماهنگ در جهت پیگیری تا عذرخواهی مسئولین صدا و سیما  فرا می خواند .


[ یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ] [ ساعت 13 و 46 دقیقه و 07 ثانیه ] [ گرمستانی ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 49 :. [ ... ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ ... ]