دانشنامه سردفتران

حقوقدانان ایران عزادار استادند .

استاد تمام حقوق ایران به ملکوت اعلی رهسپار شد.

سه شنبه 11 شهریور 1393

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از ایسنا، دکتر ناصر کاتوزیان استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت.

 

امیرناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایرانی در سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. وی در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد.

 

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و تاکنون حدود ۴۵ جلد کتاب تالیف کرده است.

 

دانشنامه سردفتران درگذشت سلطان حقوق ایران را به همکاران و جامعه حقوقی کشور تسلیت عرض  می نماید .


خرید مجتمع رفاهی برای سردفتران ودفتریاران کشور

دوشنبه 3 شهریور 1393

چون در نظر است برای همکاران سردفتر و دفتریار سراسر کشور مجتمع رفاهی در شمال و مشهد مقدس  خریداری گردد  و در حال حاضر نیز حدود 300 نفر از همکاران اعلام آمادگی نموده اند لذا از همکارانی  که تمایل به  مشارکت در خرید مجتمع رفاهی بشرح فوق دارند  درخواست میشود  تسریعا آمادگی خود را در همین درگاه اعلام فرمایند.
 
1- مبلغ سرمایگذاری و
سهم هر یک از اعضا و یا نحو استفاده متعاقبا اعلام می شود .
2- کانون هیچ گونه مدخلیتی ندارد.
3- مالکیت بصورت تایم شرینگ و یا مشاعی ویا بهر نحوی که اکثریت اعضا تشخیص دهند خواهد بود .
4- تشخیص استفاده اغیار بر اساس تصمیم اکثریت اعضا خواهد  خواهد بود.
5- فعلا مازندران در دستور کار است.
6- فعلا در مرحله اعلام آمادگی و بررسی تعداد موافقین طرح هستیم .
 


467- انتقال اجرائی

یکشنبه 26 مرداد 1393

در سال 91نامه ای از اجرای احکام مدنی بانضمام برگ اجرائیه مبنی بر اینکه زوج محکوم به پرداخت مهریه مندرجه گردیده است به دفتر رسید که در نامه مذکور اعلام شده که نسبت به انتقال سند پلاک ... با دعوت از وراث اقدام گردد لذا از وراث دعوت گردید اما شرفیاب نشدند!!!سپس طی نامه عدم حضور وراث اعلام گردید وبه زوجه شفاها تفهیم شد که جهت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی با حضور نماینده دادگستری اقدام نماید حالا بعد از 2سال زوجه با نامه دیگری از دادگستری آمده اند که در نامه ضمن معرفی نماینده درخواست انتقال سند نموده اند که در جواب نامه مذکور مرقوم گردید که باید حکم وبرگ اجرائیه مبنی بر انتقال موجود باشد که آقایان فرمودن که دستور مقام قضائی نیازی به حکم وبرگ اجرائیه نیست لطفا راهنمایی فرمایید ودر صورت صحت نطر بنده لطفا مستدل بفرمایید
ضمناً سند مورد نظر بنام پدر زوج بوده که پس از فوت نامبرده بصورت عادی وبا تقسیم نامه عادی بین وراث به زوج ارث رسیده است وهنوز سند بنام پدر زوج می باشد.


466- بذل مهریه

یکشنبه 26 مرداد 1393

زوجه در دفتر خانه اقرار کرده که تمای مهریه خود رابه زوج بذل نموده و زوج هم قبول مابذل کرده و زوجین ضمن سند حق هرگونه ادعا و اعتراض را در حال و اینده از خود سلب و ساقط نموده اند.سپس دادگاه حکم طلاق خلع و مبارات صادر کرده وسپس حکم طلاق در دفتر خانه رسمی طلاق به ثبت رسیده ولی زوجه بعد از وقوع طلاق در ایام عده با ستناد بند 3 ماده 1145 قانون مدنی در حضور سردفترطلاق رجوع به عوض کرده و نتیجتا" طلاق بائن می شود. حال سوال اینکه ایا این امر امکان پذیر است ؟ایا منظور از عوض در این مورد چیست ؟ نا گفته نماند در این پرونده زوجه مهریه رابذل کرده و زوج هم چیز دیگری غیر از مهریه( حق طرح دعوای حقوقی و کیفری در مورد خاصی) را به زوجه بخشیده و صرف نظر کرده است.


اخذ حق التحریركمتر از تعرفه از منظر قانون

شنبه 11 مرداد 1393

بنام خدا

شنیده های مستند به ادله اثباتی مسلم الصدور حاكی ازآن است كه برخی ازهمكاران درسرزمین های ناشناخته -كه هیچ ارتباطی با كشورعزیزمان نداشته وندارد - .برای جلب مشتری وبدركردن رقیبان ازصحنه رقابت ، به شیوه سوداگران كم انصاف ، وعلیرغم یكسان بودن تعرفه های حق التحریر درسطح كشور، ایفای وظایف قانونی خودازجمله تنظیم اسنادوانجام گواهی امضاء  رابااهداف غیرخیرخواهانه به قیمتی بسیاركمترازتعرفه های مصوب ،وگاه حتی تا نیم بهاء ،ارائه می نمایند. بدیهی است این شیوه علاوه برایجاد جو بدبینی بین مردم وسران دفاتر ، موجب القاء‌این شبهه خواهد شدكه بقیه دفاتر عاری ازانصاف اند واین قبیل همكاران سرچشمه انصاف ومروتند .درحالی كه واقع غیرازاین است .
نوشته عموجلالی سردفتر محترم 11 نیریز در "كلبه عمو" تحت عنوان ،" اخذحق التحریر كمترازتعرفه قانونی " وارجاع موضوع به مقاله همكاردارابی دروبلاگ سردفتران  داراب باعنوان "معضلات اخذ حق التحریركمترازتعرفه " انگیزه ای شدبرای نگارنده ، تاتكمله ای برآن نوشته ومستندات قانونی مربوط به ممنوعیت این شیوه ناصواب راروشن تركنیم.
مقنن ایرانی درجهت همگامی با تحولات جهانی ونیزمطابق باشرایط اقتصادی كشورازطریق تصویب قوانین بالادستی درصددرونق كسب وكارو تسهیل گردش ثروت دربازارومنع انحصاروتقلب درتجارت وكسب وكارمی باشد .یكی ازمهمترین این نوع مقررات ، قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجراء سیاست های كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 18/11/1386 مجلس شورای اسلامی و25/03/1387 مجمع تشخیص نظام می باشد.درماده یك قانون موصوف ، ودرقسمت تعاریف ، دربند یك ،" بازار " این گونه تعریف شده است :
بازار -  به فضائی جغرافیائی یا مجازی اطلاق می شودكه درآن خریداران وفروشندگا ن ،كالا ها وخدمات مشابه یا جانشین نزدیك رامبادله می كنند.
دربند3 نیز" خدمت " این گونه تعریف شده است:
خدمت - به محصول غیرملموسی كه استفاده ازآن ازفرایندتولید آن قابل تفكیك نیست .
 دربند 4 نیز " بنگاه "این گونه تعریف شده است :
بنگاه - واحد اقتصادی كه درتولید كالایا خدمت فعالیت می كند، اعم ازآن كه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
.بنابه مراتب مذكور،كلیه اشخاص حقیقی ویاحقوقی كه فعالیت اقتصادی اعم ازخریدوفروش كالایا ارائه خدمات راتصدی می نمایند درمعنای اعم، بنگاه اقتصادی محسوب می شوند.بنابراین به نظرمی ر سد كه درحقوق بازرگانی ما مفهوم حقوقی جدیدی فراترواعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی تحت عنوان " بنگاه اقتصادی" ایجادشده است .دفاتراسنادرسمی بعنوان یك نهاد خدماتی نیزطبق قانون مذكوریكی ازمصادیق بنگاه اقتصادی خدماتی محسوب شوند كه علاوه برمتابعت ازقوانین مورد عمل فعلی ، قطعا مشمول كلیه مقررات حاكم برنحوه حضورورقابت دربازارازحیث ارائه خدمات می باشند.
دربند 11 ماده یك قانون مرقوم" رقابت" این گونه تعریف شده است :
"11- -رقابت :وضعیتی دربازاركه درآن تعدادی تولیدكننده ،خریداروفروشنده مستقل برای تولید ، خرید ویا فروش كالاویاخدمت فعالیت می كنند، به طوری كه هیچ یك ازتولیدكنندگان ، خریداران وفروشندگان قدرت تعیین قیمت رادربازارنداشته باشند یا برای ورود بنگاه هابه بازاریاخروج ازآن محدودیتی وجود نداشته باشد.
دربند دوازده نیز"انحصار" این گونه تعریف شده است :
12- انحصار: وضعیتی دربازار كه سهم یك یا چند بنگاه یا شركت  تولید كننده ، خریداروفروشنده ازعرضه وتقاضای بازاربه میزانی باشد كه قدرت تعیین قیمت ویا مقداررادربازارداشته باشد ، یاورود بنگاههای جدید به بازاریا خروج ازآن بامحدودیت مواجه باشد.
فصل نهم قانون موصوف شامل مواد 43 الی 53 قانون نیزمتضمن تسهیل رقابت ،منع انحصارواحتكار،استنكاف ازمعامله ،منع قیمت گذاری تهاجمی ،اظهارات گمراه كننده، فروش یا خریداجباری ،عرضه كالا یا خدمت غیراستاندارد،مداخله درامورداخلی ویا معاملات بنگاه یاشركت رقیب ، سوء استفاده ازوضعیت اقتصادی مسلط  ،كسب غیرمجاز، سوء استفاده ازاطلاعات وموقعیت اشخاص ، می باشد كه همگی این سرفصل ها وعناوین موید الزامی بودن رعایت باید هاونبایدهای موصوف نسبت به كلیه بنگاه های اقتصادی فعال درعرصه خریدوفروش كالاوعرضه خدمات دربازارمی باشد .تا هربنگاه صرفا بااتكاء‌به توانائی ها وامكانات شفاف ومشخص خود، بصورت صادقانه وباحسن نیت به فعالیت اقتصادی سالم وعادلانه بپردازد .ماده 43 قانون نیز اشخاص موردشمول قانون را احصاء نموده است .
"ماده 43- تمامی اشخاص حقیقی ویاحقوقی بخش دولتی وعمومی ،دولتی ، تعاونی وخصوصی مشمول مواد این فصل هستند."
ماده 44 نیزدرمنع تبانی به هرشكل وباهروسیله صراحت دارد:
"ماده 43- هرگونه تبانی ازطریق قرارداد ، توافق ویا تفاهم (اعم ازكتبی ، الكترونیكی ،شفاهی ویاعملی ) بین اشخاص كه یك یا چند اثرزیررا به دنبال داشته باشد به نحوی كه نتیجه آن ‌بتوانداخلال دررقابت باشد ممنوع است :
1-    مشخص كردن قیمت های خرید یا فروش كالایا خدمت ونحوه تعیین آن دربازاربه طورمستقیم یاغیرمستقیم .
2-    محدود كردن یا تحت كنترل درآوردن مقدارتولید ،خرید یا فروش كالا یاخدمت دربارار
3-    تحمیل شرایط تبعیض آمیزدرمعاملات همسان به طرف های تجاری .
4-    ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل كردن شروط قرارداد به آنها .
5-    موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكمیلی توسط طرف های دیگر كه بنابرعرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
6-    تقسیم یا تسهیم بازاركالا یا خدمت بین دو یا چند شخص .
7-    محدود كردن دسترسی اشخاص خارج ازقرارداد ، توافق یا تفاهم به بازار
قسمت ج ماده 45 درمنع تبعیض درشرایط معامله است .
"ج – تبعیض درشرایط معامله "
قائل شدن شرایط تبعیض آمیزدرمعامله بااشخاص مختلف دروضعیت یكسان .
بند دال نیزدرمورد منع قیمت گذاری تهاجمی است .
د- قیمت گذاری تهاجمی
1-عرضه كالایا خدمت به قیمتی پایین ترازهزینه تمام شده آن به نحوی كه لطمه جدی به دیگران وارد كندیامانع ورود اشخاص جدید به بازارشود.
2-ارائه هدیه ،جایزه ، تخفیف یاامثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
ضمانت اجرای مقررات این فصل وخاصه ماده 45 مبتنی بر تبعیض درشرایط معامله وقیمت گذاری تهاجمی نیزدرماده 61 دردوازده بند تعیین شده كه یكی ازمجازات ها اعمال جریمه نقدی ازده میلیون ریال تایك میلیاردریال می باشد.
بنابراین باتوجه به مستندات فوق وبنابه جهاتی كه عرض شد دفاتراسنادرسمی به عنوان یك بنگاه اقتصادی خدماتی مكلف به رعایت كلیه مقررات حاكم بررقابت دربازارمی باشند.علاوه براین ها ماهیت كاردفاتراسنادرسمی به گونه ای است كه بدلیل ارتباط آن به مجموعه حاكمیت ،نوعی تصدی گری صرفا اقتصادی نیست بلكه ازحیث ارتباط با قوه قضائیه وقوای حاكم نوعی كارحاكمیتی نیزمحسوب می شود. زیرا قوه اجرائی ورسمیت اسنادرسمی به موجب قانون وبه اعتبارهیات حاكمه بدست می آید .بنابراین فعالیت دفاتردراین عرصه مقید به رعایت تعرفه های مصوب موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسنادرسمی درسطح كل كشوروبه صورت یكسان وبدون هرنوع رقابت كاذب می باشد. زیراورود دراین عرصه منحصربه قصد انتفاع وكسب سود ورقابت های كاذب به شیوه مرسوم سایربنگاههای اقتصادی نمی باشد.
تذكراین نكته شاید خالی ازفایده نباشد كه درسال 1385 متاسفانه دریك اقدام شتاب زده وبرخلاف طبع كاردفاتر وجایگاه تاریخی آنها تعرفه حق التحریر اسناد متفرقه(وكالت ،تعهد ، رضایت ، اقرار) وگواهی امضاء‌به صورت رقابتی وحداقل وحداكثرتعیین شده بود ، وهمین امر نیزموجب سوء استفاده برخی ازهمكاران (ونه همكارنمایان )شده بود لذا درسال 1390 با پیشنهاد كانونها ازجمله كانون اصفهان ، تعرفه های این نوع اسناد به شیوه واحد ویك پارچه  قبلی اعاده واین شیوه مضموم درعرصه خدمات این نهاد تخصصی ،منتفی شد. بنابراین باتوجه به مراتب رعایت هریك ازموارد ممنوعه درقانون فوق الذكر ویا سایرقوانین اجرائی مورد نیاز آن در مورد دفاتر اسنادرسمی نیزالزامی است .وارائه هرنوع خدمات برخلاف قانون مارالذكرازجمله هرنوع قیمت گذاری تهاجمی كمترویا بیشتراز تعرفه های مصوب وهرنوع انحصاردرقیمت گذاری واخلال درقیمت های مصوب وتعیین قیمت ویاشیوه وارائه خدمات خاص توسط یك ویاگروهی ازاعضاء ویاالقاء این شبهه به هرشیوه وروش به مراجعان كه دفتری خاص مبتكرخدماتی ویژه بوده ودرنتیجه مستحق اجرتی ویژه می باشد ونیز مبادرت به هرنوع تبلیغ مستقیم ویا غیرمستقیم به هریك ازشیوه های سنتی ویا مدرن درفضای واقعی ویامجازی درراستای انحصارطلبی وتقلب واخلال دركسب وكاردیگراعضاء ،علاوه براینكه مغایرشئونات شغلی این نهاد تخصصی است، اساسا موضوع تحت عنوان تخلف قابل پیگیردانتظامی وپیگیری شكایت ازطریق شورای رقابت نیز خواهد بود. لذا درج عباراتی نظیر اخذ حق التحریر كمترویا حتی طبق تعرفه قانونی ودریافت هزینه های اسناد خاصه اسناد اتومبیل بصورت اقساط طولانی مدت وچكی ویاعدم دریافت هزینه وكالت تعویض پلاك یا دریافت كمترازتعرفه قانونی وتخفیف غیرمتعارف درمورد اسناد ویا گواهی امضاء‌ نهادهای خاص باتعداد بالا به منظور بدركردن رقیبان ومحروم كردن دیگران ازارائه  این نوع خدمات نیزازمصادیق اخلال دركسب وكار ومشمول عنوان قیمت گذاری تهاجمی وتبعیض درشرایط معامله بوده و نوعی تبلیغ نیزمحسوب وبرخلاف قواعد مربوط به رقابت سالم دربازارمی باشد.
نكته آخرآن كه ملاحظه شیوه كاربرخی صنوف ازجمله صنف طلافروشان ازحیث نحوه ارائه خدمات ورعایت نرخ های مصوب می تواند مفید باشد .زیرااعضاء‌این صنف اغلب بصورت مجتمع وواحدهای متصل به هم مشغول كارند ونوعی تعامل سنتی وعرفی نانوشته بین آنها برقراراست وهمین امرنیزموجب یك نواختی بهای فروش ونرخ ارائه خدمات آنها و رونق همیشگی كسب وكارهمه اعضا‌ء وحتی رهائی آنها ازتنگناهای مقطعی است .كه نمون بارزآن اتحاد این صنف موجب رفع مشكل ناشی از مالیات برارزش افزوده شد.شیوه كاربدین ترتیب است كه چنانچه یك واحد قادربه تهیه خواسته مشتری نباشد فورا ازواحد مجاورخود طلا ی مورد نظرمشتری راقرض گرفته ودرپایان روز باهمكارخود تسویه می كند همین عمل را مغازه مجاور درشرایط مشابه انجام خواهد داد وبه ترتیب اعضاء‌با همكاری وهمدلی علاوه براینكه همگی دررونق اقتصادی وفروش كالاها مشاركت خواهند داشت مشتریان نیزباورود به بازارزرگرها دست خالی برنخواهندگشت وهرنوع كسروكمبود طلا نیز ازطریق قرض دادن اعضاء‌به یكدیگر مرتفع می شود. ذكراین نمونه وشیوه كارفارغ ازبحث های حقوقی موضوع ازاین رو بودكه ماهم بیاموزیم همكارمجاوروحتی فراترازآن همكاران مستقر دریك مجتمع را تحمل كرده وبااینان تعامل دوستانه داشته  وحتی ازحیث ارجاع اسناد به آنها یاریشان دهیم تاازتنگناها رهائی یابند .باوركنید اگردریك خیابان چندین دفترخانه دركنارهم فعالیت داشته باشد شاید كارائی بیشتر ی داشته وسهم هریك ازآنها نوعی ازاسناد خواهد بود كه حسب مورد می توانیم به شیوه صنف زرگرها فرمها ونمونه اسناد را ازطریق ایمیل به یكدیگرقرض داده ومشكلات هم را مرتفع كنیم .البته بنده اطلاع دقیق دارم درتعدادی ازاستانها بسیاری ازهمكاران دربرخورد باهمكاران جوان وتازه كار مجاور وحتی غیرمجاور به همین شیوه عمل كرده واسنادی رابه دفاتر نوپا هدایت كرده اند .ولی امید وارم این شیوه همه گیرشده وبسان عرف مسلم تبدیل شود.به نحوی كه نتایج ومصداق های عملی این اقدام پسندیده ذیل این نوشته ویا درسایت ها ووبلاگ های همكاران بصورت مستند درج شود .زیرا دهكده جهانی هرروزكوچك ترمی شودوسرعت ارتباطات فزونی می یاید  لذا سعی كنیم دلهایمان را بزرگ كنیم به جای منافع شخصی، منافع درازمدت جمع را مد نظرقراردهیم .ناگفته هائی ازاین دست بازهم درمجالی دیگر گفته خواهد شد...

صولت یاوری سردارآبادی مسئول دفترحقوقی كانون اصفهان


هنوز هم انسان را زنده زنده در آتش می سوزانند

پنجشنبه 9 مرداد 1393

در این وبلاگ قصد نداشتم از مسائل روز که مرتبط با دفاتر اسناد رسمی نیست مطلبی بنویسم ولی جنایات غزه مرا مرعوب این قصد نمود.

گفته شده چند هفته پیش جسد سه شهرک نشین اسرائیلی در حوالی روستای حلحول در شمال الخلیل در کرانه باختری کشف شده است ، انگشت اتهام بسوی حماس نشانه رفت تا بهانه ای باشد برای حمله ای مرگبار به فلسطین ،
اما اسرائیلیان چند روز بعد در واکنش به این اقدام  یک جوان فلسطینی را در اقدامی بربریتی و غیر انسانی محمد حسن ابوخضیر جوان را زنده زنده در آتش سوزاندند .
شنیدن این خبر دل هر انسانی را فارغ از هر دین و  آئین  بدرد می آورد ولی این شروع جنایاتی جگرخراش بود ، تصور ریختن آتش کینه و نفرت و محاصره  ملتی بیدفاع و کشتن  زن و مرد ، پیر و جوان و کودک و خردسال قلب هر انسانی را که نشانی از انسان بودن دارد  مجروح می کند .
روز گذشته هم تنها منطقه امن غزه ، مدرسه سازمان ملل در غزه هدف قرار گرفت ، تا دیگر مامنی نباشد .
مگر می شود این غم بزرگ بر پیکر انسانیت که در غزه در حال وقوع است را دید و اشک از دیده جاری نشود؟  مگر  این روزها می توانی انسانی را بیابی که غم و درد غزه را شنیده باشد ، گلوله بارانها را ، کشتن کودکان را ،  کشتن انسانیت را شنیده باشد ولی قلبش مجروح نشود از جراحت غزه ؟ مگر قلبها را از سنگ ساخته باشند .
اندکی صبر کنید ، قدری تامل کنید .
غزه  در آتش و خون است ، این جان و مال انسانها نیست که می سوزد ، انسانیت در غزه در حال سوختن است ، انسانیت در حال نابود شدن است ، اگر نگران جان مردم غزه نیستیم نگران خوی انسانی باشیم .
این عکسها رو وقتی می بینیم باید بمیریم ، خیلی پوستمون کلفت شد بخدا :


http://berroz.ir/wp-content/uploads/2014/07/Israeli-crimes.jpg

دوستان وهمکاران خوب و نازنینم تحمل دیدن دو تصویر  را نداشتند  و درخواست کردند تصاویر رو برداریم . حالا تصور کنید حال و روز آنهائی که هر روز این صحنه های جگر آور رو می بینند .


 
دوستان تحمل دیدن دو تصویر رو نداشتند ، شما


دانشنامه سردفتران این روزها را روزهای عزای تمامی انسانها می داند و  در اقدامی نمادین این  هفته را عزای عمومی برای جهانیان  اعلام می نماید .


462- وظایف قانونی دفترخانه

پنجشنبه 9 مرداد 1393

آیا وجود یا عدم وجود قولنامه یا مبایعه نامه بین طرفین ارتباطی به وظایف قانونی دفترخانه دارد یا خیر؟ایا سردفتر مکلف است در مورد وجود قولنامه بین طرفین تحقیق کند در صورتی که طرفین قولنامه تنظیم نکنند و در نتیجه عدم تنظیم قولنامه یکی از طرفین متضرر شود مثلا وکیل ایا دفترخانه طبق قوانین موجود مسؤلیت دارد؟
 همکاران لطفا مستندا و مستدلا راهنمایی فرمایند برای یکی از همکاران این موضوع اتفاق افتاده و پرونده علیه سردفتر در دادگاه مطرح است که سردفتر با موکل تبانی نموده و به وکیل نگفته قولنامه بنویسد(موضوع از این قرار است شخصی به دیگری وکالت فروش می دهد و خود شخصا ملک را می فروشد و وکیل چون قولنامه نداشته دادگاه فروش مال غیر را قبول نکرده و وکیل نیز از دفترخانه شکایت می کند)


روشهای دریافت شماره جدید مشترکین در طرح همکدی استان مازندران

یکشنبه 5 مرداد 1393

روشهای دریافت شماره جدید مشترکین در طرح همکدی

 

شرکت مخابرات در راستای اجرای طرح همکدی با توجه به تغییرات گسترده شماره های مشترکین گرامی سطح استان راهکارهایی را جهت اطلاع از شماره های جدید در نظر گرفته است.

 

به گزارش روابط عمومی مخابرات مازندران، در راستای اجرای طرح همکدی با توجه به تغییرات گسترده شماره های مشترکین گرامی سطح استان راهکارهایی را جهت اطلاع از شماره های جدید در نظر گرفته که به شرح زیر می باشد.

 

ورود به وب سایت شرکت مخابرات مازندران بخش سامانه شماره جدید طرح همکدی، (انتقال به سامانه شماره جدید)

 

دریافت فایل اطلاعات تغییرات شماره های سطح استان از سایت شرکت. (دریافت فایل)

 

تماس با سامانه 4015 و دریافت شماره جدید

 

شماره گیری شماره هفت رقمی قبلی با افزودن رقم 8 به ابتدای آنفهرست وبلاگ

پیوندهای روزانه

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

صفحات جانبی

نظرسنجی

  ثبت آنی - نحوه اجرای ثبت آنیآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

========= ----------------------------------

کد لوگو حمایت از کشور ایران

----------- http://s4.picofile.com/file/7758688923/Logo_mini.jpg ---------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
----------------------
============